Hogyan öljük meg nagypapát? I.

– játék vérrel és vér nélkül, szüntelen –

ÖCSI (megigazítja egyenruháján az érmeket) Jobbra át!
ICA Mi az, hogy jobbra át?
ÖCSI Pofa be! Jobbra át!
ICA (jobbra fordul)
ÖCSI Lépésben indulj! Előre nézz!
ICA (masíroz)
ÖCSI Hátra arc!
ICA (díszlépésben elmasíroz Ocsi előtt)
ÖCSI Marha.
ICA Mi van már megint?
ÖCSI Az állad emeld magasabbra! És a szemembe nézz!
ICA Azt teszem
ÖCSI A fejeddel kicsit kövesd a szemedet.
ICA Hiszen állsz.
ÖCSI A fejed egy kicsit elfordul, ahogy elhaladsz előttem. Vigyázz!
ICA (vigyázzba vágja magát)
ÖCSI Balra át! Díszlépés indul. (valami forradalmi dalt dúdol) állj! Feküdj!
ICA Hasra?
ÖCSI Gerincre! Lábakat szét! (ráugrik a vihorászó Icára)
ICA Netene! Erről nem volt szó!
ÖCSI Pofa be! Nem látod a rangomat?
ICA Látom én, persze. De attól még Ocsi maradsz.
ÖCSI Tedd szét szépen a lábad.
ICA Megfelel?
ÖCSI Meg-meg. Mit ígértem az én kis Icuskámnak?
ICA Azt azért nem! (lelöki magáról a kamaszt) Egyébként is bejöhetnek. Ahelyett, hogy velük lennénk, mindenféle balgaságra veszel rá. Harmincöt éves koromban! Én, én…
ÖCSI Mi az, hogy én, én, én…
ICA Ennyi. Én.
ÖCSI Miért nem: te, te, te?
ICA Elég. Jönnek.
ÖCSI Amíg el nem kapják az öreget, addig nem
ICA Miért beszélsz így?
ÖCSI Te nem utáltad?
ICA Nem éppen ez a legpontosabb kifejezés.
ÖCSI Amíg kéretted magad, már rég túlestünk volna rajta. Végre nincs velünk senki.
ICA Bár csak lenne!
ÖCSI Szóval tojsz rám?
ICA Tojok.
ÖCSI A bátyám miatt.
ICA Ugyan, már tizenöt éve porrá vált!
ÖCSI Hát akkor?
ICA Taknyos vagy. Töröld meg az orrod.

Ázottan, lucskosan tódul be a kicsapódott ajtón Apa és Anya. S a gyerekeik: Kata, Janó, Kata férje és gyereke, majd Sára.

ANYA Végre száraz hely!
KATA Az. Tele van pókokkal.
APA Egyszer kiverem belőled ezt az örökös pókozást. KATA Inkább Öcsiből verje ki. Még a haja is pókhálós.
APA De fürge voltál, fiam!
ÖCSI Egy csepp se esett rám! Idejében leléptem.
ANYA Az én okos kisfiam!
JANÓ Amíg meg nem szülöd az újabbat! Hamarosan vége a szép világnak. ÖCSI Gyereknyivákolás? Pfujj! Itt is hagylak benneteket, mint Boldi! ANYA Boldi a te nyivákolásodat nem bírta!
KATA Na, azt próbáld meg!
JANÓ Csak pofázik. Ez is éhenhal, ha nem adják a kezébe a kanalat.
APA (poharat kerít, önt magának) Gyerekeim!
ANYA Nemcsak azok vannak itt. Mások is.
APA Gyermekeim!
ANYA A testvéreid? Már számon se tartod?
APA Kedves rokonság! Testvéreim, gyermekeim, feleségek és mindenki! UNOKA A nagypapa most beszélni fog?
ANYA Tanítottalak, hogy ő nem a nagypapa. Ő a nagyapád. Hányszor mondjam? Ostoba leszel, mint az anyád. Inkább ő is a seggedre csapna!
KATA (felkapja a gyereket) Ugyan, hagyja. Gyermek még.
ANYA Attól még megtanulhatná, hogy ki a nagypapája is ki a nagyapja. APA Kussoljatok!
KATA Hallhatja! Nekem ad igazat!
ANYA Kinek adna igazat, ha nem a lányának – idegenek előtt! De csak legyünk magunkban!
KATA Mitől idegen a férjem? Meg az unokatestvérek? – egyébként sincsenek bent. Mitől idegenek ezek?
APA Kata, fogd be a pofád! Vagy befogjam? Látod?: a tenyerem!
KATA De nagyra lett hirtelen magával! Bezzeg, ha nagypapa felemelné a szavát, vonulna ám a sarokba! Még hogy vonulna!
JANÓ Vidd ki azt a gyereket!
KATA Mit nem? Az esőbe? Nem szól az itt egy szót se!
ANYA Halljuk!
APA Kedves rokonság!
FÉRJ Hányszor mondja még el? Csak áll , mint aki behugyozott, oszt mondogatja: kedves rokonság, kedves rokonság! Nem tud mást? ANYA A sírás fojtogatja.
KATA Az. Meg kiszáradt a torka. Olyan régen ivott.
JANÓ A gödröt is ki kellett ásni. Már akkor megszomjazott.
KATA Álljon ki. Rögtön megtelik a szája vízzel, akkora a zivatar.
ANYA Négy gyerek ide vagy oda, akiket a világra szültél, isten uccse, elseggellek.
JANÓ Egész nap nem bírt a valagával.
FÉR] Azt én már jobban tudom. Alig tudok járni.
ANYA A, csak az időjárástól. Én is ilyen vótam.
ÖCSI Amit te tudsz, arról egy s mást mondhatnék.
FÉRJ Te tudod!

ÖCSI Persze! Bebizonyítsam?
KATA Hozzád vágom a gyereket! Fogd be azt a mocskos szádat!
FÉRJ Erről ennyit.
ANYA Hallgassátok apátokat!
FÉRJ Nem azt csináljuk? Mondhatja, ha tudja.
APA A hangomat se hallom ebben a zsivajban!
JANÓ Mert a drága Kata húgom mindenkit felcukkol!
KATA Ja. Főleg téged. Mert könnyű. Állj ki az esőbe, oszt megnyugtat.
JANÓ Elég ha az öreg ázik.
ICA Szegény. (elsírja magát)
JANÓ Jobb így neki.
ICA Akkor is. Es éppen most.
JANÓ Már nem árt neki. Legalább még egyszer le lesz mosva. KATA Ahelyett, hogy rendesen elkapartad volna, te is csak pofázol!
JANÓ Mondták: állj ki az esőbe!
ICA Ott hagyják a gödör mellett az öreget! Mégsem illik. Megszólnak a falusiak.
JANÓ Nem tesz az semmit.
ANYA Holnapra itt se leszünk. Kijön ez is belőlem, aztán felnő, ő is csinál
négy-öt gyereket, vagy neki csinálnak annyit, amikorra ide visszajö
vünk. Úgyhogy nyugodtan beszélhetnek a falusiak. Le vannak szarva. KATA Es a lelked; az nyugodt? Es neked? Neked?
JANÓ Miért ne lenne? Nem szerettem.
ANYA Az apátok apja, nem az enyém!
APA A nagypapátok!
ICA Az. A fene ette vóna meg. Oszt mi maradt utána? Semmi. JANÓ Neked nem a nagypapád!
ICA Ha neked az, akkor nekem is az.
FÉRJ És nekem is.
ANYA (elsírja magát) Még ki sem hűlt, osztozkodtok rajta. Ha ezt megéri! ÖCSI Várjunk azzal a kihűléssel. Volt itt elég föltámadás! Nincs még a föld alatt.
ANYA (zokog) Magasságos ég, milyen szívtelen!
Mikor bünteted meg ezt a kacskát? Ami-kor megszültem, akkor kellett vóna víz-be fojtanom, hogy ne érjem meg ezt! Szegény nagypapát is ez vitte a sírba!
ÖCSI Ebben megegyezhetünk. Abbahagyhatja a jajgatást. ANYA Engem ne utasítgass!
ÖCSI Mondom, abbahagyhatja.
Apánk szólni akar.
APA Mikor áll el ez a kurva eső? KATA Ha itt az ideje.
ICA Es addig kint marad?
APA Naná! Ha csak nem akarunk elázni. De ha jól látom, senki sem akar.

ÖCSI Jó itt. Száraz a pajta.
FÉRJ Ki gondolta volna?! Rég találtunk ilyen összkomfortos helyet. Bár? Ha még hullaház lenne, megérteném. De egy pajta! KATA Van valami a fejed fölött.
ÖCSI Hogy ne csurogjon alád a lé olyan hamar.
FÉRJ Te!
KATA Hülyéskedik.
FÉRJ De célozgat.
KATA Nincs jobb dolga.
FÉRJ Nincs. Ennek nincs.
KATA Hagyjad. Megzavarja a fejed.
FÉRJ Mire gondolsz?
KATA Persze a lábfejedre! Vagy a kézfejedre.
ÖCSI Érted, te faszfej?
APA Szóval ki megy ki az esőben?
ICA Megtenni?
ANYA Ráhúzni a földet, amíg nem késő.
APA Jól látom? Senki? Akkor én sem.
JANÖ Ezt kifundálta.
APA Hát úgyse lehet mást tenni, csináljuk meg azt a tort. Ahogy illik. A családomnak tudnia kell az illemet. Majd ha eláll az eső, eltemetjük akkor.
ANYA Milyen bölcs az apátok!
UNOKA Olyan édes répát akarok enni, mint a múltkor.
KATA Kuss! Hagyd abba!
ANYA Lesz, drágaságom, tesz. Egyszer még biztosan lesz olyan édes répa. Legkésőbb akkor, ha felnősz.
KATA Ne bolondítsa!: Nekem is ilyeneket ígért amikor gyermek voltam, aztán meg frászt volt másodjára édes répa.
ÖCSI Hogy ennek is ilyenkor kell rákezdeni!
FÉRJ Ez az én szerencsém.

a kötél, négy napot úszott, mire partot ért, a börtön meg se kottyant neki! Az isten nyuvassza meg. Vagy áldja.
ANYA Apátok is ilyen!
JANÓ Vegyétek elő azt a borocskát!
ANYA Várjunk. Majd eláll!
KATA Ez? Az ítéletnapján.
APA Amondó lennék én is. Kezdjük meg a tort. Itt a. (sorra húznak a demizsonból) Na. Ez már a mi helyünk. Leülhetünk.
ANYA Üljetek le. Kata, a gyerekedet is ültesd le.
KATA Hol van?
ANYA Na üljetek le. Amott egy láda. Ülj le. Ülj le.
JANÓ Hol lenne?! Ilyenkor minden normális gyerek az eső alá áll, hogy nőjön a haja.
ÖCSI Meg a fasza.
KATA Hová nőne az már?! Nagyobb az apjáénál! FÉRJ Még jó, hogy nem hallja. Hiszen még kicsi.
ANYA Feláll már neki? Maholnap felcsinál valakit, aztán nézhetitek. Nem
hiába mondta a nagypapátok, hogy akkor kell meghalni, amikor
kirügyezik egy új ág a családfán.
APA Újszülöttre értette.
ANYA Ha feláll, akkor nincs messze az az újszülött. Én csak tudom. Láttam a fiaimnál.
Ne károgjon. Annyira öreg lennék, hogy unokám lehetne? Megéred te is. Jobb előbb, mint később.
Szép kis tor. Énekelni nem fogunk?
Viharban nem lehet énekelni. Bejön a gömbvillám.
Még egy pofányit?
Lehet.
Ne igyál annyit. Megárt.
Na, papucsbojt, hallod? Ne igyál, mert szétszalad a lábad. Annyit nem szoktam inni.
Rettentően reszketek.
Átfáztál. Egy korty?!
Csigát találtam!
Sejtettem, hogy hosszú eső lesz. Előjöttek a csigák. Fájnak a csontjaim két napja. A fejem hasogat. Ráadásul a nyakunkon ez u kibaszott temetés.
APA Csigát lelt az én unokám? Mutasd! Mekkora?
UNOKA Ekkora! Es mennyi van!
ICA Jó lesz vacsorára.
ÖCSI Nem inkább a torra? A csiga olyan torra való könnyű, diétás étel. KATA Bolond! Két napig kell ahhoz éheztetni, hogy kimenjen belőle a szar. Még te mondod magad világjárta embernek. Röhej.
ÖCSI Én csak hallottam, hogy a friss csigát megfőzik.
FÉRJ A friss az, hogy élő. De a szar kiment már belőle.
ANYA Nem lehet ez olyan rossz. Áldott jó nagypapátok a szalonkát is belestől ette.
KATA Régen. Amíg körvadászott.

ANYA Persze. Vagy hetven éve. Amikor intéző volt. Akkor.
APA Nagypapa bálnahúst is evett. Akkor a jeges tengeren dolgozott. UNOKA Fókát?
APA Ehetett azt is. Amikor valamelyik sarkot kutatta. Mert ő sarkkutató is volt.
ANYA Az északit kutatta. Ott laknak az eszkimókok. Mesélt róluk. Ott is volt egy felesége. Meg kéne egyszer keresni. Sosem kérdeztem meg tőle, mennyi családot hagyott ott. Apukám, lehet hogy van néhány eszkimóka testvéred?
UNOKA Es elmondta, hogy milyen a fóka?
APA Arról nem beszélt. A szeretőjéről sem.
UNOKA Olyan, mint a pingvinhús?
ICA A pingvinhús rágós és halszagú. Ehetetlen. Ismerem.
ANYA Ha jól visszagondolunk, mi már minden állatból ettünk. Még tevéből is. ÖCSI Én vegetariánus vagyok.
KATA Persze. Mert nagypapa is az volt az utolsó éveiben. Hiszen nem volt foga. Nem maradt neki egy se. Kiverték a fiai.
UNOKA Nem a pingvinhús miatt?
ICA Hagyjátok már! Soha nem volt a déli sarkon.
KATA A taknyos azt hiszi, ha mindenben az öreget utánozza, olyan lesz mint ő.
APA Kell ahhoz még egynéhány év.
FÉRJ Kétszáz? Vagy háromszáz? Még több?
ANYA Enni kell valamit. Így is jó ez a csiga!
ICA Szedem már, ne noszogasson.
KATA Maga ne hajolgasson. Megárthat. Még megszül. Ilyen időben?! Még csak ez hiányozna.
ANYA Attól, hogy mindennapos az ember, még hajolgathat. Hamarabb jön ki a gyerek.
KATA A mocsokba szülné a gyermekét?
ANYA Lányom, hát hová szültelek benneteket?
KATA Itt vannak a csigák! Forr a víz?
APA Igyunk! Kerül itt étel is a torra.

Az Apa kivételével mindenki szedegeti a csigákat.

ÖCSI Nincs elég tűzrevaló.
APA Törj a pajtafalból. Marad belőle.
ICA Megforralom én a vizet.
KATA Letörne a derekad, ha valóban segítenél?
FÉRJ Nem férfidolog ez.
KATA A zabálás az? Rendesen segíts, vagy nem lesz vacsora. Olyan gyorsan másznak ezek a dögök, hogy jó lesz kapkodni.
FÉRJ Kapkodd. Te meg segíts az anyádnak.
UNOKA Én segítek, pedig fiú vagyok.
FÉRJ Gyermek vagy még. Fiúgyermek.
ÖCSI Te még segíthetsz.
APA Ami a konyhába való, az az asszonyok dolga. Malac, kukorica, búza!
ICA Mikor volt nekünk konyhánk?!

ANYA Malac! Mit beszélsz itt malacról? Sose láttam! n dolgozott. ICA Akkor mi volt múltkor a kondérban? ANYA Béka.
ő sarkkutató is ICA Malac volt az, megmondják a többiek is. ANYA Mondom, hogy béka.
róluk. Ott is volt APA Ne vitatkozzatok.
ettem meg tőle, ICA De malac volt. Öcsi lopta valamelyik tanyáról.
zn néhány eszki- ÖCSI A hátamon a tanyás botjának a nyoma, ni. Kockáztatnám a bőröm egy békáért? Még ha ötven kilós, akkor se, pedig az volt annyi.
ANYA Az embernek nincs többé nyugta a földön, ha már a legkisebb szülöttje is meghazudtolja.
ÖCSI Csak szedje a csigát!
ANYA Teszem a dolgom, nem köll engem figyelmeztetni.
k. Még tevéből is. KATA Ha nem hagyod békén az anyámat, rád mászok!
APA Inkább török fát. Különleges nap a mai.
Hiszen nem volt KATA Micsoda tor?!
JANÓ Csak éppen a halott nincs elvermelve.
APA, Hogy beszélsz a nagypapádról?
JANÓ Ahogy kell.
ozza, olyan lesz SÁRA (kintről jön, szoknyája tele csigával; az állatokat beleborítja a vízbe) Hogyan beszélne másként, ha nem úgy, ahogy kell. Amióta velem 61, már csak így beszél. Merthogy ezt is nekem kellett a maguk fiának megtanítani, akárcsak a többit.
ÖCSI Azt is?
SÁRA Mi az, hogy azt is?
en időben?! Még ÖCSI Hát azt! (mutatja)
SARA Senki nem feküdt még alád, annyit beszélsz a baszásról.
t. Hamarabb jön ÖCSI Te még nem voltál ott, az szentigaz.
JANÓ Sajnállak, hogy nincs nőd.
ÖCSI Hol egy van, hol több – ezt én tudom! Most senki nincs. SÁRA Máskor se. Még mit nem! KATA Attól ekkora a kedve.
FÉRJ Semmi közötök hozzá.
APA Még csak az kéne, hogy minden nőügyünket az orrotokra kössük. ANYA Nem is kell. Magunk is észrevesszük.
APA Meg ám! Nagyokosak! Azt mondd meg, mikor csaltam meg utoljára az anyádat!
KATA A borral? Naponta.
APA Azzal, amivel téged is csináltalak.
ANYA Mikor? Örültem, hogy ezt a vakarékot, ezt, még össze tudtam veled hozatni. De ahhoz is mennyit kellett technikázni, te magasságos ég!
z. Olyan gyorsan Nem adnám újra rá a fejemet.
ÖCSI Hiszen annak kilenc hónapja.
ANYA Pontosan. Keserű az én sorsom.
KATA Öcsikém, tartsd a pofád, kijön belőle a nyál. Vagy takarítsd le a slicced, mert még az is látja, aki nem akarja, hogy mit csináltál. ÖCSI Mama, ezek bántanak!
kukorica, búza! ANYA Ezeknek mindig olyan bakszaguk van, hogy fel sem tűnik, mikor melyiknek foltos a gatyája.

KATA De ennek naponta van egy-egy újabb foltja, ahelyett, hogy nők után
járna. I
ÖCSI Nőzök!
APA A markoddal, fiacskám, a markoddal.
FÉRJ S mekkora fantáziával! Múltkor az uniformisban csinálta! I
ANYA Mi? C
FÉRJ Hát abba öltözött, és úgy verte! F
KATA Ezt nem mondtad nekem! A
FÉRJ Artatlan szórakozás. Nagyon vigyázott a ruhára!
ÖCSI Kukkoló buzi!
ANYA (felcsapja a Ládát, kiemeli belőle a császári uniformist) Erről van szó?
APA Hány uniformist nevezünk uniformisnak?
ICA Hiszen ez Ferenc Jóskáé! A
ANYA Ha egy foltot is találok rajta, nem tudom mit csinálok veled! T)
APA Mi mással szórakozzon az az ártatlan, ha nem magával? FI
FÉRJ Segítsen nekünk! Al
ÖCSI Csigát szedni, mi? Fi
APA Megcsinálják az asszonyok.
ICA Ha ennyire elvagy vele, akkor miért sajnálod az Öcsi magvát az
asszonyoktól? A?
ÖCSI Na, kinek adjam a következő muníciót? Kérem a következőt! Vérfer- K)
tőzésre is vállalkozom! Fel lehet iratkozni a táncrendre. De egy napra JA
csak egy jelentkezzen – jó munkához sok idő kell.
ANYA Kisfiam, tönkre megy a gerinced! Meglágyul az agyad. Ft
ICA Es az uniformis? Az nem megy tönkre? A nagypapa egyetlen öröksége.
FÉRJ Annak mindegy. Úgyis szűk mindenkinek. Csak a molyoknak nem.
ICA (röhögve) De hiszen ezt az apa is felpróbálta?! Janó? Te? Te is? JANÓ Na ja.
ICA Akkor is! Ferenc Jóskától kapta! A valódi császártól!
APA Megszépítő messzeség! Hülye volt az, nem császár.
ANYA De a fia, az nem! Aki leszállt a repülőgéppel. Övé lett volna az uniformis, ha nem a nagypapa kapja meg. Erre gondolj! Nektek semmi sem szent!
APA Mekkora rangkórság!
ANYA Itt van még az inge, a gatyája és a fuszeklije is! Mind
finom holmi. OCt
ICA Tiszta mocsok. FÉI
ANYA Ez tényleg ebben csinálta.
ÖCSI Mossa ki. API
ANYA Ez összekeverte a saját szagát a nagypapa szagával. Ha kimosom, a nagypapád szaga el fog tűnni!
ÖCSI Nagypapa sosem hordta Ferenc József uniformisát. Csak
a Horthy fehér tengerésztiszti ruháját. ANl
ICA Most nem arról van szó! FÉR
ANYA De hordta! Kétszer is! Amikor Ferenc Józsefet helyettesítette.
APA Állítólag azzal a repülőgéppel a hamvait is elhozták az
öreg császárnak. De tudnotok kell, hogy ez családi titok. APA
Még megüthetjük miatta a bokánkat.

hogy nők után ÖCSI Ki kíváncsi rá!? Ugyan!
ICA Ez nem igaz!
APA Pedig nagypapa volt, méghozzá ebben a szerelésben, aki kivégeztette a negyvenkét parasztot. A feleségeket pedig megerőszakolta.
ICA Mind a negyvenkettőt?
iálta. ÖCSI Mert nekem ilyen nagypapám van!
FÉRJ Mint Ferenc Jóska?
APA Igen. Ferenc Jóskaként. Benne van Jancsó filmjében is. Mekkora teljesítmény.
ÖCSI Azért esett nekem olyan jól! Magam alatt éreztem a puha, vonagló
rről van szó? asszonyi testeket. A meleg puncikat. A visongásukat, a hörgésüket is hallottam.
ANYA Csak meg ne ártson!
k veled! JANÓ Na, szálljatok le az öcskös faszáról.
ivar FÉRJ Ez az uniformis kiszolgált mindenkit.
ANYA Akkor se szokás az ilyesmiről beszélni. Szégyeld magad.
FÉRJ Ezután már így lesz! Tessék tudomásul venni, hogy abban a ruhában
én is, aztán minden fiúgyermek, majd az unokám is, ha eljön az
)csi magvát az ideje. A te dolgod meg az, hogy időnként kimosd!
ANYA Ilyet tenni a nagypapa emlékével?
etkezőt! Vérfer- KATA Lehet, hogy a nagypapa is erre használta?
De egy napra JANÓ Ő már semmire se használta. Már akkor vén volt, amikor Ferenc Jóska megszületett.
d FÉRJ En ismertem! Hihettek nekem. De őneki még női is voltak! tószagúak
gyetlen öröksé- és tiszták. De ezeknek a nyomorultaknak! (sírni kezd) Istenem, hogy
nem tudok rendes egzisztenciát teremteni a olyoknak nem. családomnak! Miért ver engem ennyire a
Te? Te is? sors? / .s •~
ÖCSI Mert buzi vagy!
KATA Nem igaz!
ÖCSI Jó. Szereti a fiúkat is!
ANYA Valami kárt tett benned? Ez, ez a csira? ÖCSI Úgy nézek én ki?
ANYA Azért! Hát te meg csak sírj. Tönkretetted a lányom életét! Ha ezt Ferenc
zeklíje is! Mind Jóska tudná!
ÖCSI Ő se volt különb.
FÉRJ Mitől is lenne? Neki is ott lóg vagy áll a lába között a pöcse.
APA Pöcsöd csak neked van! A családomban
a szagával. Ha másként hívják. Fasznak. Jó nagy, redves
ail fasznak. Es a punci se punci. Hanem pina.
iformisát. Csak ANYA Ilyet tenni e 9Y mind ászári őslkirrálY~
ii relikviával!
Y
FÉRJ A nagypapáé volt. Ő volt benne a császár.
t helyettesítette. Úgyhogy semmi kegyeletsértést nem követtünk
t is elhozták az el Jóska ellen.
zz családi titok. KAPA Hacsak nem nagypapa volt Ferenc Jóska. Vagy nem Ferenc Jóska volt a nagypapánk.

KATA Fantazmagória. Pakoljátok vissza azt a ruhát, amíg össze nem másszák a csigák. Törődjetek a vacsorával.
ANYA (összehajtja, visszarakja a ruhát a ládába) Ami sok, az mégis csak sok. Micsoda fertő!
ÖCSI Az uniformis arra való, hogy néha belebújjunk. Hogy néha én is nagypapa lehessek. 0, mennyire szerettem az öreget!
UNOKA Ki akarom próbálni a ruhát!
APA Nekem még annyi nőm lehetne amennyit akarok.
ANYA Csak éppen egyet sem akarsz.
SARA Nem kell ezeket biztatni, megtalálják még az ürgelukat is.
JANÓ Oszt mit kezdenénk vele, ha túl nagy a luk? ANYA Mellé fér a tökötök is.
ICA Lötyög benne.
UNOKA Az ürgelukba vizet kell önteni, vagy nem?
ÖCSI Belepisálhatsz.
SARA Ha nem öntené ki a húgy, a szaga miatt kijön az állat. A földből rögtön csalán nő, olyan büdös a családunk húgya.
ANYA Hozzátok! (beleönti az összes csigát a forró vízbe) De kedélyesek vagy-tok: Felvágta már valaki a hagymát?
APA Szaporán, szaporán. Éhes vagyok.
ÖCSI Különösen én!
FÉRJ Friss csigahúst a fejlődő szervezetnek?! Attól nő az álma. JANÓ Ránk fér ebben a nyomorban.
APA Amíg velünk van a nagypapa, nincs jogotok panaszkodni… azaz amíg én veletek vagyok.
UNOKA Odaülhetek apáékhoz?
KATA De ne nyaggasd, mert nem szereti. De inkább nyaggasd. Tudja meg, mennyi bajom van veled.
UNOKA Nekem adjátok a csigaházakat?
ANYA Persze. Menj. Még rád öntöm a forró levet.
APA Fogytán a bor.
JANÓ A szekéren van még egy demizsonnal. Biztos lehűtötte az eső.
APA Járjunk a végére.
ANYA A csigára is kell! Borban jobb. Meg mindenféle zöld füvekkel. ICA Honnan tudja ilyen pontosan? Volt Franciaországban?
ANYA Add! Szakácsnő voltam. Mielőtt állatgondozó lettem. Mármint a ván
dorcirkusznál, ahol szegény megboldogult férjed is fogant.
ÖCSI Cirkusz? A családunkra gondol?
APA (önt) Ezért kimaradsz egy körből.
ANYA Az egyik legnagyobb magyar költőnél voltam szakácsnő. Úgy bizony. A szigeten.
APA Annak is csak egy sziget kellett!
SARA Az egyik vagy ,a legnagyobb a hangsúlyos annál a költőnél. ANYA A fene tudja. Így mondták mások.
UNOKA A nagyapa a legnagyobb?!
KATA Jó dolga lehetett! Rendes étel, száraz ágy, fedél…
ANYA Minden megvolt. És megtanultam, hogyan kell a fogast elkészíteni Morney módra.
ÖCSI Sajttal.

sze nem másszák UNOKA Te tényleg voltál Franciaországban? Ahol a csigát meg a fogast Morney módra eszik?
mégis csak sok. ÖCSI Nem látszik rajtam?
UNOKA Lehet. De a nagypapa azt mondta, hogy csak a Balatonban van logy néha én is fogas.
ti KATA Mikor lett volna Franciaországban, hiszen húsz éve lezárták a ha-tárt?! Se keletre, se nyugatra, se délre, se északra. Sehová innen, sehová! Mi meg itt kóborlunk össze-vissza. A határokon belül.
ÖCSI Akkor is voltam Franciaországban.
tkat is. ANYA Ne bosszantsd! Tudod milyen.
KATA Minek bolondítja a gyereket? Nem volt Franciaországban és punktum. Ellenben a szakácskönyveket bújta. Azokból tanult meg olvas-ni… de hogy mi szüksége van az olvasásra? Attól lett olyan, mint egy félresikerült asszony.
ÖCSI Csak szakácskönyveitek voltak. Amíg voltak.
állat. A földből ANYA Mondom, ne hergeld ilyen viharos időben. Baja lesz. Éppen a temetés napján.
;edélyesek vagy- SÁRA Rosszabb, ha a vacsora előtt. Szétfőhet az étel.
ANYA A csiga nem fő szét. Szedjetek valami zöldet. Murva nem jó. Az keserű.
UNOKA Az üvegből, amibe a virágokat tettem, abból jó lesz?
lma. ANYA Az a nagypapa temetési csokra!
ICA Nem jelent semmit. Hozd ide.
aszkodni… azaz ANYA Mi minden van itt! Kakukkfű! Ez kell. Szurokfű. Ez is. Ügyes fiú vagy. KATA Na végre, hogy dicséri! Nehogy ilyen tutyi-mutyi maradjon!
ICA Az apjára ütött.
asd. Tudja meg, ANYA A mi családunkban nem volt eddig senki tutyi-mutyi. Igaz, a fiaim bátrabbak, de a lányok is megérik a pénzüket.
KATA Kérj bort. Ideje megkóstolnod. Es hozz nekem is.
UNOKA Nagypapa már adott…
KATA Mikor, te golyhó?
tte az eső. UNOKA Tegnap. A maradékot nekem adta. Hogy igyam meg, és olyan leszek, mint ő.
füvekkel. KATA Ez a gyerek hazudik!
n? ÖCSI Az ilyenekből Lesz olyan, mint ő.
Mármint a van- FERI Persze. Nem csak belőled lehet.
ogant. JANO De most az apánk lett olyan. De majd egyszer meglátod… ANYA Helyes. Mégiscsak szereted, Janó, az apádat.
ICA Miféle osztozkodás ez? Másnak nem jut juss?
snő. Úgy bizony. APA Én én vagyok, és kész. Ki megy ki a demizsonért? Anyátoknak már nem elég, ami ebben lötyög. Kell neki a csigára.
UNOKA Én nem félek az esőtől.
Föltőnél. KATA Még megfázol.
FÉRJ Ha eltöröd a demizsont, mi is megkapjuk a magunkét.
JANÓ Legalább megnézem a kintieket.
ANYA Nem vagyunk itt elegen? Majd kiadjuk nekik a maradékot. ágast elkészíteni JANÓ Megmondom nekik.
APA De a bort, azt ne lássák! Az nincs. Az csak a miénk.
JANÓ A testvéreim!

ICA Micsoda családi érzés! Rég a szarban hagytak minket. Elköltöztek, nem?
APA Bejönnek azok maguktól is. Nekik is kell a zaba.
ANYA Persze. Minek is szólnál.
JANÓ Ha bejönnek, akkor jó.
ANYA Majd kiadjuk. Nehogy behívd őket. Még mások is bejönnének. JANÓ Es Teca?
ANYA Teca, Teca. Hol lenne?
APA Valamelyik sarokban.
ANYA Ahová toltátok?
UNOKA Tudom, hol van!
SARA Alszik. Napokat átalszik.
KATA Mert nem tud mást csinálni. Minek bántod?! Úgy jó neki.
ICA Vagy éppen most csinálják fel. Attól csendes.
ÖCSI Megint elhagytátok, mi?
FÉRJ Nagypapánál még megvolt.
APA Kerítsétek elő azt a kurva lányt!
ANYA Mit nyugtalankodsz? Itt lesz valahol, csak keresni kell.
ICA Ki a franc nyugtalankodik? Valamelyik rongycsomó alatt lesz. ANYA Tán csak nem raktatok rá valamit ebben a nagy fölfordulásban?
FÉRJ Behordtunk a szekérről mindent, hogy el ne ázzanak!
APA Be, be. De akkor most keressétek!
ICA Ez alatt nincs.
KATA Itt se.
ANYA A vacsorára azért ránézhetsz. Elalszik a tűz. UNOKA A szekerében van.
APA Nem szekér az. Szék.
ICA Megfulladt?
JANÓ Nevetséges.
ICA Mit mondtál? A szekerében? UNOKA Ott.
ICA Akkor hozzad ide.

Unoka kiszalad az esőbe. Janó a nyitott ajtóban megáll, aztán ő is kimegy. Amikor visszaérkezik a demizsonnal a család még mindig a rongyok között keresi Tecát.

JANÓ Ez meglenne.
SARA Törölközz meg.
ÖCSI Ha megfázol, nem enged maga mellé. Tudod, hogy mániákusan fél a betegektől.
SARA Mellém ugyan nem fekszel!
KATA Márcsak ilyen egy feleség.
ANYA Vágd fel a kenyeret.
ÖCSI A kés.
APA Ne hadonássz. Látom. Kérem a kenyeret. ANYA A ducit nekem.
APA A ducit neked.
ÖCSI Erre a deszkára?

APA Rakjad, ne beszélj.
ANYA Vágd fel az egészet. A meleg ételhez sok kenyér jár.
APA Holnapra nem marad semmi. ANYA Majd megsegít az Isten.
SARA Messzire ment az a gyerek.
ÖCSI Visszament a nagypapához.
KATA Bolond. Mondtam én, hogy bolond. IGA Es Teca?
KATA Láthatott valamit a tükörben, és elfelejtette hol van.
APA Nézz ki az eresz alá.
ANYA De be ne jöjjenek a többiek! APA Nézze meg a lányát!
ANYA (kiáll az ajtóba, körbenéz) Teca! Teca! Nincs. HANGOK (kintről) Mi lesz azzal a torral? ANYA Mondtam, hogy megérzik a szagot!

Bejönnek hiányzó gyerekei: Ákos, István, Boldi és a felesége.
kell.
nó alatt lesz. ANYA Ennyi elég. Többnek nincs hely.
fölfordulásban? AKOS Es a rokonok?
iak! AKOS FELESEGE Elvégre tor van, nem?
ANYA Nem férnek be. Csak a gyerekeim lehetnek itt! Éppen elegen vannak. APA Tudhatják, hogy nem telik fényes ünnepségre.
BOLDI Aztán megharagszanak.
SARA Sosem tartották a rokonságot. Most meg gyűlnek, mint a hiénák. BOLDI Persze. Az örökség.
ÖCSI Az nincs.
BOLDI Már megegyeztetek?
BOLDI FELESEGE Az semmis. Mi nem voltunk itt.
ÖCSI Persze, már szétszabdaltuk az egyetlen felöltőjét, mindenkinek jutott egy tenyérnyi folt. Ez a tiétek.
BOLDI FELESÉGE Mi ez? ÖCSI Láthatod. A zsebe.
aztán ő is kimegy. BOLDI FELESEGE Nincs benne semmi.
igarongyok között BOLDI Mi nem is ilyesmire gondolunk. Hanem, ha mond
juk ötven év múlva kiderül, hogy nagypapa milliomos volt, vagy volt neki egy országa, abból mi lesz a miénk?
ICA Na ne hülyéskedjetek!
mániákusan fél a APA A kenyeret!

Kata kiosztja a kenyeret. Leveszi a kondért a tűzről. Az anya porciózza a csigát.

BOLDI Megmondtam előre. Kisemmiznek. BOLDI FELESEGE Nem igaz! ISTVÁN Nem volt semmije az öreg
nek. Nejed őnagysága tud

hatná. Ami meg lehetett volna, azt felélte. Egyébként is, olyan pucco_ sok vagytok, hogy úgysem tudnátok mit kezdeni az örökséggel – ha lenne.
BOLDI FELESEGE Azonnal mondjátok meg, mit osztottatok szét.
APA Hagyd békén az Öcsit.
ÖCSI Mindenki látja rajta, hogy bolond!
ANYA Egyél. Kihűl.
ISTVÁN Nekem megint kevesebbet adott.
ANYA Annyit, mint másnak.
ÁKOS Telhetetlen. Én is annyit kaptam.
FERI Főzni se segítettetek. Arról nem is szólva, hogy a nagypapát sem gondoztátok. Mert büdös volt a szaros lepedőt kiszedni alóla. ÁKOS FELESEGE Nem hívtatok.
ISTVÁN FELESEGE Be se fértünk volna.
BOLDI FELESEGE Ennyien nem tudtátok rendesen megcsinálni? Szégyen. ANYA De. Megcsináltuk. Azt zabáljátok.
AKOS Honnan szerzett ennyi zúzát?
APA Evés közben nem beszélünk!
ÁKOS A vágóhídról?
ANYA Apád mondott valamit.
AKOS Hallottam.
ÖCSI Ez süket.
ÁKOS FELESÉGE Persze, hogy a vágóhídról. Vagy a baromfifeldolgozóból. AKOS Jó. Nagyon jó.
KATA Kuss.
ÁKOS FELESÉGE Micsoda európai modor!

KATA A gyereknek maradt?
ANYA Eszik kenyeret.
KATA Jobb lenne, ha egy kis meleget.
FÉRJ Hagyd meg a magadét.
KATA Megettem. Mindenkiéből kiveszek egy kanállal. ANYA És akkor mindenkinél többet kap. Ez nem igazságos. KATA Majd a Teca is kap belőle.
FÉRJ Legalább egyszer egyen csigát az életben. ÁKOS Mit?
KATA Csigát.
AKOS (elhányta magái) Megmérgeztek! A saját családom! Az apám. Az anyám! A testvéreim!
AKOS FELESÉGE Minek mondtátok meg neki? APA Még jó, hogy nem kapott bort.
ANYA Pocsékba ment a főztöm.
FÉRJ Jut is, marad is.
ÖCSI Mit hallok?
ANYA A viszálykodást már meg se hallom.
KATA Nem is kell. Olyanok, mintha már testvérek lennének. APA De nem azok. Es nem is lesznek soha.

Arra kellene a bor.
Legalább húzz port a mocskodra.
Minek? Ha eláll az eső, továbbmegyünk.
Nem áll az el soha.
Es a nagypapa sincs még eltemetve. Zaba igen, temetés nem? Addig se bűzölögjön.
KATA (nézi ,a hányadékot) Te, ebben mást is látok.
AKOS FELESEGE Epét.
KATA Ez már evett! Halljátok? A tor előtt evett!
AKOS Két napja semmit! Ez hagyomány! Elvégre a nagypapáért böjtölünk. ICA Mindig hazug voltál.
ISTVÁN Láttam. Evett.
AKOS FELESEGE Nekem nem adtál, te szemét!
AKOS Két napja nem ettem semmit.
AKOS FELESEGE Cukorrépát evett. Vesszek meg, ha nem cukorrépát evett. ANYA (megnézi ő is a hányadékot) Mint a nagybátyja. Az is titokban zabált, amíg el nem vitte az ördög. De az legalább el tudta titkolni. Ez meg kihányja. Mindig tudtam, satnyulnak a gyerekek. Janó még csak-csak. Boldi is. István, ezzel a kacska lábbal?! Ákosnak meg a gyomra. Az Öcsi? Jaj, megvert engem az Isten.
De meg ám! Es még én is eldöngetlek, ha nem hagyod abba. A gyerekeid, és kész. Véreid. Olyanok, amilyen te vagy.
ANYA Milyen gyerekek azok, akik azon a jusson vesznek össze, ami nincs? ISTVÁN Mi nem kértünk belőle semmit!
ISTVÁN FELESEGE A mi Istenünk nem is engedné meg.
AKOS Akkor meg minek isztok? Azt megengedi?
ISTVÁN Csak nagyobb ünnepeken.
ANYA Es ez nektek ünnep?
ISTVÁN FELESÉGE Bizonyos szempontból az.
APA Az hát. Igyanak. Nem mindegy, hogy miért? Mi is iszunk. ANYA De ugye, nem részegségig?
ÖCSI Ahhoz a bor se elég.
AKOS Ha nincs juss, minek jöttünk ide? ANYA Hogy megtömd a hasad. Aztán
meg kihányd. A csigát. Meg
hogy lásd a szüleidet.
AKOS FELESEGE Ne emlegesse azt a csigát.
Minek tettük meg azt a nagy utat?
Hogy együtt legyen a baj-ban a család. Néha nem árt, ha találkozunk, hiszen mi szeretjük egymást.
Amíg össze nem veszünk.
A nagypapa várhatott volna még.

SÁRA Egy-két hónap ide vagy oda, nem mindegy?
ICA Jobb így, együtt. Nem fél annyira az ember. Ebben a komisz időben. ANYA Tudom én, hogy ragaszkodnak egymáshoz a gyerekeim.
APA Teca!?
ANYA Teca?
ICA Amiért nem mondja, attól még szerethet bennünket. Mi is ragaszkodunk hozzá, ezt éreznie kell.
ÖCSI Csak éppen megint elhagytátok.
KATA Hol van már az a gyermek?
FÉRJ Hozza Tecát.
KATA Ha játszott is vele, már ideérhetne. Az a lány jeleket se tud adni. ÖCSI Hogy adna, ha néma?
ANYA Nem néma az, csak nem szólal meg mindenkinek.
ÖCSI Sosem hallottam a hangját.
KATA Pedig rajongásig szeret. Úgy függ rajtad a szemével, mintha a meg-váltója lennél.
ANYA Te, vele is kikezdtél?
ÖCSI Inkább csak nagypapához ragaszkodik. Soha el nem hagyta.
APA Nagypapa több mint ezer éves volt. Még Teca se tud benneteket összetéveszteni, hiába olyan kelekótya.
ICA Legalább ne zártátok volna le a koporsót.
ANYA Szaga volt. De nem szögeztük le. Drága a szög.
ÖCSI Mintha nem telt volna rá!
ICA A többiek miatt, akik régen látták!
JANÓ Jöttek volna korábban. Még előtte. Egyébként pedig mi se láttuk. Anya és Apa húzta rá a fedelet. Lehet, hogy nem is volt?
ÁKOS Tavaly is itt voltam, meg azelőtt is. A közelébe se engedtek. Milyen színű volt a szeme? Vagy a haja? Lehet, kopasz volt? Volt pocakja? Es bottal járt, vagy anélkül? Nem emlékszem milyen volt nagypapa.
JANÓ Mert nem voltál rá kíváncsi: ha nagyon magadba nézel, megláthat-tad volna.
ANYA Olyan volt, mint minden öregember: öreg.
APA Hát, olyan.
JANÓ Attól még Ákos megnézhette volna. Ő nem félt tőle. Meg elvégre a nagypapája volt.
ÖCSI Nagypapa mindig olyan lett, amilyennek akart lenni.
ICA Nekem sincs emlékem róla.
KATA Másról van? Azt se tudod, mikor vesztetted el a szüzességedet.
ICA De tudom! A bátyád, aki egy elegáns úriember volt, az vette el.
Letepert, mint egy állat, de gyereket már nem tudott csinálni. Mert
elvitték.
JANÓ Ha azt mondod, hogy a nagypapa miatt, akkor lekeverek egy pofont.
ICA Azt mondom! Az öreg minden szarban ott kavargatott. Nem történt semmi ezen a kibaszott világon anélkül, hogy ne kalamajkázott volna bele az öreg. Lehet, hogy éppen ő vágta hozzá a gránátot. Mert nem szerette. Mert különb volt nála!
FÉRJ Béke poraira.
ISTVÁN És ez a ,por a mi örökségünk?
ISTVÁN FELESEGE Hát nem elég?

ÁKOS Várj még azzal a porral.
a komisz időben. ISTVÁN FELESEGE Persze, mert még sár.
ceim. ISTVÁN Por vagy sár, egykutya.
ISTVÁN FELESEGE Ne vedd a szádra káromlásként Isten teremtését. ISTVÁN Nem nyitok vitát. Isten nem a port teremtette.
Mi is ragaszko- ISTVÁN FELESEGE Mit, te nagyokos?
ISTVÁN Hát a porból az embert.
FÉRJ Nagypapa ismét porrá lett.
KATA Úgy legyen.
BOLDI Jobb neki.
t se tud adni. ÖCSI Csak nekünk nem. Hiszen nincs nagypapánk. Ki tartja össze a családot?
ÁKOS Éppen eleget csináltuk azt, amit ő akart.
ÁKOS FELESÉGE Mást nem is tehettünk.
, mintha a meg- KATA Persze. Jártátok a világot, és feléje se néztetek.
BOLDI FELESEGE De nyakra-főre csináltuk a gyerekeket, ahogy ő akarta. KATA De közben élvezted, nem?
n hagyta. BOLDI FELESÉGE De nyakra-főre csináltuk a gyerekeket, ahogy ő akarta.
tud benneteket KATA De közben élvezted, nem?
BOLDI FELESÉGE Élvezni? Azt a tíz percet? Ha ez neked élvezet, akkor igen. KATA Tíz perc nagy idő. Ha nekem tíz boldog percem lenne ebben az életben, már nem éltem volna hiába.
ÖCSI Van benned tízpercnyi szufla?
FÉRJ Van, ha arra vagy éppen kíváncsi. A tied két rántás után befuccsol.
ig rni se láttuk. BOLDI Drága nagypapa, Isten nyugosztalja, már nagyon a nyakunkra nőtt.
volt? Ha nyolcadjára is azt akarta volna, hogy megegyem azt a nyamvadt
ngedtek. Milyen köménymagos levest, csupán azért, mert a haldokló
Volt pocakja? Es mellett ezt illik, akkor bűn ide vagy oda, visszamen
olt nagypapa. tem volna a saját pusztámba.
ézel, megláthat- ÁKOS Hova, te paraszt?
BOLDI Haza.
BOLDI FELESÉGE Mióta van nekünk otthonunk? Mert te nem teremtetted meg, hiába volt ez az egyet
Meg elvégre a len kívánságom.
ÁKOS Két sátorponyva, kifeszítve a szabad ég alatt.
ii. BOLDI De mégis a mi hazánk.
ÁKOS Aha. Két ponyványi haza. A legkisebb szél :ességedet. elviszi a fejed fölül.
olt, az vette el. BOLDI FELESÉGE A nagypapának se volt több.
tt csinálni. Mert ANYA Ha ő nincs ti se lettetek volna. Úgy becsüljétek az emlékét!
erek egy pofont. BOLDI FELESÉGE A nagypapának se volt több.
ott. Nem történt ANYA Ha ő nincs it se lettetek volna. Úgy becsül
kalamajkázott jétek az emlékét!
a gránátot. Mert BOLDI FELESÉGE Ennek nem örült volna. Le se köpött minket.
APA Annyi öröme volt bennetek!
ANYA Mit fecsegsz! Még az örömöt se hagyta rájuk.

KATA Na még csak az kellene! Ezer év alatt mennyi öröm! Ott a százéves háború, meg a palotaégetések, a kiegyezés, világháborúk, boszorkányüldözés, forradalmak, ellenforradalmak. Börtön és hatalom, tévé és muzsika. Ebből nekem nem kéne.
ÖCSI Nagypapának nem volt semmije, tehát nagypapának sátortető sem kellett a feje fölé.
ANYA Úgy van. O mindig mindenről lemondott. Aszkéta volt.
APA Példát vehetnétek róla. Például, Ákos, mi az a sárga cipő a lábadon. Előbb-utóbb úgyis cúgosra taposod.
ÁKOS Nem ti üzentétek, hogy csak cipőben járhatunk?
ÖCSI Ne térj ki a kérdés elől!
APA Lerúgod előbb-utóbb azt a kényes bőrt az orráról. Vagy leesik a sarkáról a spiccvas. Nem akarod nekem adni? ÁKOS Küldtem a nagypapának. Húzza le az ő lábáról.
APA Egy halottéról?
ÖCSI Már nincs rajta. Ica idejekorán eladta.
ICA Miből vettem volna azt a két demizson bort?
ÖCSI Es a szalagot, a hajadba.
ICA Disznó! Azt ajándékba kaptam.
APA Eladni azt a drága cipőt! Elherdálni a vagyont!
ICA Megitta a bort, vagy nem?
KATA Nem volt annak lábszaga.
APA De a nagypapátok!
ÁKOS Ő már hallgat. Halott. És végre nem pofázik az életünkbe. Nálánál nagyobb zsarnokot nem hordott még a hátán a föld. Nekem elegem van a nagypapából. Úgyhogy mezítlábas lesz a földben, vagy sem, mindegy.
BOLDI Szenilis szaros volt! Hiszen ti mondtátok! Ha 61 még egy évet, isten uccse, felakasztom magam. Pedig már éppen elég bűn terheli a lelkét.
ANYA Apátok apját nem bánthatjátok!
BOLDJ FELESÉGE Akkor apa miért hagyja?
ANYA Össze van törve. Meg sem tud szólalni. (hatalmas dörrenés) Jaj. Ne beszéljünk ilyenről. Még idecsap a mennykő. (újabb dörrenés)
APA Beszartam.
ICA Kész nagypapa.
APA Adj valami tiszta cuccot. Beszartam.
ANYA Hallom, hallom, nem kell kibeszélni a szégyenedet.
SARA Azt hiszi, nem érezzük? Ez a bűz!
ICA Egyébként pedig idecsaphatna az a mennykő. Nem lenne nagy kár. Bár ha csak csigapörköltet akar, már nem jutna neki.
ANYA Még meghallják a kintiek! Aztán miket mondanak rólunk.
FÉRJ Le vannak ejtve, egytől egyig le vannak ejtve.
ÖCSI Amiért benősültél, még állhatnál ott te is.
KATA De nem ázik.
ANYA Utoljára hallottam tőled ilyet. Értetted?
ÁKOS Süketek azok.
ICA Tudják azt úgyis. A nagypapa rongy alak volt és kész. Csak egy rongy alak tudott ilyen történelmet csinálni, mint amilyen a miénk.

iának sátortető sem
to volt.
rga cipő a lábadon.
áró1- Vagy leesik a
életünkbe. Nálánál ‘öld. Nekem elegem földben, vagy sem,

még egy évet, isten elég bűn terheli a
as dörrenés) Jaj. Ne ibb dörrenés)
et.
m lenne nagy kár. neki.
ik rólunk.
sz. Csak egy rongy ‘en a miénk.

SÁRA A javunkat akarta.
ICA Még demagóg is volt.
ISTVÁN Persze, hogy a javunkat akarta. Elvégre az ősünk.
ANYA (mosogat) Es mennyire ragaszkodott a kitüntetéseihez. Saját maga tűzte fel a halotti ruhájára, még vagy öt éve.
JANÓ Meg az egyetlen párnára. Amit a lábához kellett tenni. A franc esne bele. Libatollal volt kitömve. Pedig tudta, hogy nem tudok párna nélkül aludni.
ÁKOS Majd lopok egy párnányi libatollat.
ÁKOS FELESÉGE De legalább libástól.
ISTVÁN Nagybelűek lettetek.
ÁKOS FELESEGE De szenteskedés nélkül tesszük.
ISTVÁN FELESÉGE Azt mondod, hogy mi, mi…
ÁKOS FELESÉGE Mondd ki gyorsan, mert megfulladsz.
ISTVÁN FELESEGE Mi, mi…
ÁKOS FELESEGE Azt! Pont azt!
ISTVÁN FELESÉGE Ez gúnyt űz a hitünkből! Az Istenünkből! Szentfazéknak mond minket.
ÁKOS Láthatjátok, milyen okos a feleségem.
ANYA Nagypapátok nem szerette az ájtatosokat.
APA Sőt!
ISTVÁN Mert nem engedtétek, hogy én magyarázzam el neki a dolgot. Hol itt a lelkiismereti szabadság?

Égzengés.

ANYA Itt! Még szerencse, hogy a bajban együtt a család. Érzem, meghal valaki.
ICA Miért lenne az baj? A nagypapának is meg kellett halnia.
ÖCSI Sajnálhatnád egy kicsit. Eppen eleget mászott rád.
APA Krisztus urunk se halt meg. Illés se. Szent Pál is idejekorán feltámadt. SARA De otthagyta az oláhokat.
APA Ehhez mi köze?
ISTVÁN FELESÉGE Egyáltalán, neked mi közöd hozzá? Hozzánk? ÖCSI Szőröstalpúd is volt?
SARA Kikaparom a szemed!
ANYA Ne bántsd a gyereket! Pláne ne a fejét.
SARA Minket is itt hagyott az öreg. (elsírja magát)
ANYA Ne sírj. Attól még nem áll el az égzengés.
KATA Utána megyek annak a gyereknek. Eltévedhetett. Máskor nem marad el ennyi időre.
APA Már megbeszéltük: játszik.
FÉRJ Ilyen időben ne játsszon. ANYA Csalánba nem üt a mennykő.
FÉRJ Csak tövestül kitépi.
KATA (sikít) Ne beszéljetek ilyesmiről!
ANYA Keresd meg.
KATA Elhűlt a vacsorája. Elcsapja a hasát.
SARA Akkor ne egye meg. Van itt akinek így is jó.

Hogyan öljük meg nagy-papát? 117

KATA Neki is kijár a halotti torból. Lakjon jól egyszer.
BOLDI FELESEGE És Teca? Ő nem kap semmit?
AKOS FELESÉGE Ha nem kér – nem is kap. Neki nincs vacsora. Nem mozog, nem fogy az ereje.
ISTVÁN Miért nem jött idejében?
ISTVÁN FELESEGE Mi meg tudtunk érkezni a vacsorára.
ISTVÁN Az. De asztali áldást senki se mondott.
APA Már hogy az isten faszába mondtunk volna asztali áldást? A nagypapa utálta a papokat. A kommün alatt négy csuhást is felakasztott. Kiosztotta a földjüket.
ANYA Hé, még megüt a guta!
ÁKOS Nekünk is oszthatott volna abból a földből.
ICA Osztott annyit, amennyi elég egy sírgödörhöz.
BOLDI Lehetett volna furfangosabb.
ANYA Így ünnepelnénk, ha marad utána pénz? Nem képzelitek, hogy vala-mit is dugdosok előletek?!
APA Hogy nem adnánk oda az utolsó falatot is a gyerekeinknek?
ÖCSI Örüljenek, hogy megcsináltátok őket. Mi? Legyenek boldogok az életükkel.
ÁKOS Meg a csupasz seggükkel.
ICA Legyünk. Hiszen már olyan gyerek is születik, akinek nincs segge. Meg karja. Meg lába. Az atom miatt.
BOLDI FELESEGE A seggét csak a bomba viszi el valakinek. A karját, meg a lábát a tabletta. Anyátok minek szedett tablettát? A vallás is tiltja. ISTVÁN FELESÉGE Nem is szedtem én soha semmit.
ÁKOS FELESÉGE Mégse lett gyereked. Meddő vagy, kiszáradt kóró! ANYA Ákos, szabályozd meg a feleséged. Nagy a szája.
AKOS Miért? Nem meddő?
ISTVÁN FELESÉGE Hagyja, anyám. Ezek mindig ilyen aljasok voltak. A nagypapa is azért akart megkúrni, mert meddő vagyok, és nem derülhet ki semmi. Meddő vagyok. Ez a sorsom.
ÖCSI Szóval fel akart csinálni az öreg? Oszt láttad, hogy ő volt? ISTVÁN FELESÉGE Nem engedtem magamhoz.
ISTVÁN Akkor meg miért csodálkozol, hogy elkergetett minket a családtól? APA Azt a kis örömöt is megtagadta tő-le!
ANYA Minden ember kan. Mind ezt akar-ja. Nem kell ügyet csinálni belőle.
ISTVÁN FELESEGE Bolond az az asszony, aki annak is engedi, akiben nem leli örömét.
ÖCSI De válogatós lettél!
ISTVÁN IIyen. Ezért választott engem. Nincs is neki senkije!
APA Mit érsz vele? Akkor az se biztos, hogy nem te vagy a meddő. 0, hogy mit kell nekem megérnem?!
ANYA A fiaim között nincs meddő. ÖCSI Velem próbáld ki. Idenézz!

ANYA Elhalgass, te mocsok!
APA Te bánthatod?
vacsora. Nem ÖCSI Hogy mert hozzám nyúlni? Hozzám!
ANYA Mert nyúlhatok.
ÖCSI Meg ne tegye még egyszer, mert magára öntöm a forró vizet. Vagy a kést vágom a mejjibe.
AKOS Azt a kést megnézem. Az egész családnak nincs egy éles kése.
Idást? A nagypor- ÖCSI Megütött az anyám! Megütött az anyám! (epilepsziás görcsöt kap)
st is felakasztott. ICA Ápolhatja. ANYA Fakanalat!
BOLDI FELESÉGE Koszos.
BOLDI Nyald le. Amíg le nem harapja a nyelvét.
ANYA Ez csak fél-roham. Félig tetteti.
APA Ha mégis leharapná a nyelvét, elzavarlak a háztól.
,litek, hogy vala- ISTVÁN Aha. Es melyiktől? Hol a háza?
APA Elzavarom. Akárhonnan is, de elkergetem, ha baja Lesz a fiam nyel
einknek? vének. Mehet ki az esőbe!
boldogok az éle- ANYA Add!
BOLDI Fogjam?
ANYA Az állkapcsát. Ha a forgónál megszorítod, be tudom dugni a kanalat
rek nincs segge. a fogai közé.
BOLDI Habzik,
k. A karját, meg ANYA Csináld.
A vallás is tiltja. KATA Már csak ez kellett. A gyerek megijed tőle. Mint egy bajuszos vipera.
FÉRJ Inkább menj a gyerek után, mint hogy itt sápítozol.
radt kóró! KATA Hogy megfázzak!
FÉRJ Akkor meg hallgass!
ANYA Jobb lesz mindjárt.
jasok voltak. A ICA Ki se fordult a szeme.
nagyok, és nem AKOS Előre láttam, hogy rosszul lesz.
APA Figyelmeztethetted volna az anyádat.
i volt? AKOS Ő is láthatta.
SARA Nem is akart szólni. Utálja Öcsit.
et a családtól? AKOS FELESÉGE Jó, nem akarta.
megtagadta tő- AKOS Felültethetem?
ANYA Meg ne fulladjon a nyáltól.
. Mind eztakar- AKOS Öcsikém, ne ijesztgess bennünket! Elmúlt, ugye? csinálni belőle.
az az asszony, Dörög és villámlik. Kicsapódik az ajtó – Ferenc Jóska uniformisában meg
di, akiben nem jelenik Nagypapa: maga előtt tolja Tecát.

i
)tt engem. Nincs

or az se biztos, meddő. Ó, hogy gérnem?l
s meddő. Idenézz!

NAGYPAPA Elég ebből a vircsaftból. Anc, vaj, draj, szedelőzködés!
APA Ki zavarja az ünnepünket?
NAGYPAPA Maga az ünnepelt!
APA Az emberi tisztesség megköveteli az együttérzést. NAGYPAPA Nevetséges! Mocsok banda!
ANYA Ez meg ki? Dobjátok ki, részeg!
SARA Részeg a nagybátyja, az a bácskai kupec!
NAGYPAPA Nem ismertek meg?

JANÓ Sosem láttuk.
NAGYPAPA És a hangomról? Az alakomról? Vagy amiként tartom ezt a botot?
ÁKOS Ellopta a nagypapa görbebotját!
NAGYPAPA Ez az!
APA Adja vissza a családi ereklyét!
ÁKOS FELESÉGE Mégiscsak van juss?
NAGYPAPA Az enyém! Egy-kettő felsorakozni! Ide, mind, elém. Aha. Meg
vagytok. Drága fiam! – a sárga földig részeg! Na, ki vagyok én? Az öt
unoka is? Férjek, feleségek. Es itt az özvegy is. De hol a dédunokám? APA Olyan homályosan látok.
SARA A bortól. Majd kialussza magát.
KATA Soha.
NAGYPAPA Te? Te? Te vagy a fiam, én drága magzatom felesége? Kocsma-töltelék! Erre neveltem? Bűzlik a mocsoktól – te meg hagyod?! ANYA Nem lehetsz a nagypapa, holott a hangod az övé.
KATA Nagypapának nincs lába.
NAGYPAPA Es ez mi? Es kezem is van – hiába tagadtátok. És minden másom is. Megnézitek?
BOLDI (térdre hull) Itt a nagypapa!
BOLDI FELESÉGE Istenem, hogy megérhetem, hogy látom. Hát mégis létezel?
NAGYPAPA Visszajöttem. Elvégre itt az egész család. Jó benneteket együtt
látni. Es hát rátok fér egy kis eligazítás. Szedelőzködjetek! Kiviszlek
benneteket erről az átokföldről. Hamarosan itt az özönvíz. ÖCSI Hová mennénk ebben az ítéletidőben?
ANYA Ne kérdezősködj. Pakolj.
KATA Es a gyermekem?
NAGYPAPA Majd megjön. Ha meg nem, nem. Nincs sok időnk. Kint vár a bárka.
APA Miféle bárka?
NAGYPAPA Az állatok már rajta vannak. Csak ti hiányoztok. Mert benneteket megmentelek.
KATA A gyermekem! Itt hagyná?
NAGYPAPA Több is veszett Mohácsnál. Vagy Isonzónál. Én például a fél karomat hagytam ott.
APA Hiszen ott van!
NAGYPAPA Elvettem egy taljántól. Azért van karom. De ez az ő karja.
Úgyhogy Majland környékén 61 egy talján, aki félkarú. Ha egyszer
találkoznánk, és kezet nyújtana, akkor a saját kezével parolázna. ANYA Nem lehet, hogy az az olasz meghalt?
NAGYPAPA Mi? Hogy a fél karom halott lenne? Hát érzed a szagát? Ennek? ANYA Csak naftalinszaga van.
NAGYPAPA Nem naftalin az.
APA Borszesz. Abban bármit el lehet tartani.
NAGYPAPA Miért nem pakoltok?
ANYA A sírba visztek! Nem hallottátok, amit nagypapa mondott? Öcsi azt az uniformist meg tedd a ládába. Az edényeket! Sára! Nem baj, ha nincs mindegyik elmosogatva.

ÁKOS Most hová?
nt tartom ezt a NAGYPAPA Titok.
AKOS Akkor innen sehová! Es a feleségem se.
BOLDI Én se. Elegem van a titkolózásodból. Most is, mire ideértünk a temetésedre, Lezárták a koporsódat, hogy ne nézhessük meg azt a krisztusi ábrázatodat.
BOLDI FELESÉGE Azt mondták, hogy maga olyan, mint az Úrjézus Kriszzlém. Aha. Meg- tus. Hát nem is olyan.
agyok én? Az öt ÁKOS Ráadásul nem is halott!
1 a dédunokám? ANYA Biztos vagy ebben?
AKOS Ha csak nem mi haltunk meg. Na, majd meglátjuk! (kötőtűvel szúr nagypapába, nagypapa felordít, botjával ráhúz Ákosra) Ugye, hogy él?! Halottból nem folyik vér. Abban megalvad.
lesége? Kocsma- ANYA Miért kellett ilyen szadista gyereket szülnöm?! Saját nagypapáját is
hagyod?! megvérzi! Es ha elfertőződik a seb? Azzal a kötőtűvel a fülemet szoktam pucolni.
NAGYPAPA Az anyád istenit a hülye ötleteidnek!
ttok. És minden APA Verje csak el, joga van hozzá. Én gyenge vagyok az ilyesmihez. ANYA Biztatod itt az öreget, ahelyett, hogy pakolnál. Hogy menjünk innen így titokban, ha ekkora ricsajjal vagyunk?
. Hát mégis léte- NAGYPAPA Ne szóljatok a kintieknek. Megtiltom, hogy megmondjátok…
Higyjék azt a faluban, hogy ittmaradunk. Ha ránk akarnák gyújtani >nneteket együtt a pajtát, véljék, mi is bent égünk. A bárkába meg úgysem férnének be.
djetek! Kiviszlek ÖCSI Azt hiszem, értem.
:önvíz. ANYA Éppen te?!
KATA Miért ne? Ő már volt Spanyolországban is. Tudja a konspiráció szabályait.
NAGYPAPA Az ittlévők közül csak én voltam Hispániában. Ó, Hispánia,
főnk. Kint vár a Hispánia!
JANÓ Tudtam, hogy hazudik!
FERI Ebben a családban mindenki hazudik, akkor meg minek csodálkozol.
ok. Mert benne- Egy tapodtat sem megyek innen, hová ez a nagy sietség?
NAGYPAPA Az osztrákok menedékjogot biztosítanak… csak a családnak. Ha féltek a bárkától, akkor különvonattal mehetünk Bécsbe. Világos?
n például a fél Es a vonat mindjárt indul.
ÖCSI Ezt már ismerem. Tizenkilencben is ez volt. Ha itt hagyjuk az összes
ez az ő karja. kompromittált bajtársat, az se
arú. Ha egyszer ment meg minket. Odaát frakci
el parolázna. ózni fogtok.
NAGYPAPA Jössz, vagy nem?
ÖCSI Ezt az embertelenséget? A többiek?
Őket miért kell elfeledni?

NAGYPAPA Mert életképtelenek.

JANÓ Es Teca?
ANYA (a hodály ajtajában üldögélő Teca )ndott? Öcsi azt mellett megjelenik az Unoka; hoz
Nem baj, ha zájuk siet) Jó, hogy az utolsó pillanatban megkerültél!

UNOKA Teca a gödörnél volt. Ezzel a menetjeggyel a szájában. Aztán meg eltűnt a Teca, mindenhol kerestem. Most meg itt van.
NAGYPAPA Én tettem a jegyet a szájába? Nem emlékszem. Őregszem? Akkor most a többiek jegyét is kiosztom. Teca mindenesetre már döntött: velünk jön.
FÉRJ Megyek én is. Az, hogy nagypapa milyen bolsevista bűnöket követett el, nem érdekel. De az igen, hogy az ő dolgaiért engem is felakasztanak. Meg azért is, hogy éppen itt vagyok zsidó. Egy kommunista nagypapával! Es ezt a forradalmat nem is láttam, ha egyáltalán volt. Ebből a hodályból semmit sem lehet Látni. De talán nem is akartam. Minden forradalom után azt mondják, hogy véres volt, nagy áldozatokat követelt. Es sokkal nagyobb árat kell fizetni érte, mint amennyit megér. Én nem akarok semmiféle fizetség lenni. Mártír se. Élni akarok.
ANYA Mit vagy beszarva? Annak idején már ki akartak bennünket végezni, azért mert akkora nagypapa éppen a royalista felkelésben vett részt. Ő mindig ott van az élet sűrűjében.
FÉRJ Elegem van belőle.
NAGYPAPA Látszik, hogy nem az én vérem vagy. Azok nem kérdeznek semmit, teszik amit tenniük kell.
FÉRJ Amit mondasz nekik!
NAGYPAPA Igen. Nem is lesznek soha áldozzatok. Bolsevikból pedig elég egy a családban. Az most pillanatnyilag én vagyok. Amíg a vonat meg nem indul. Úgyhogy pakolás!
FÉRJ Palesztinába akarok menni.
KATA Cionista vagy? Az itt tilos. Ezért is felakasztanak. Oszt nézheted, ha éppen nagypapa akaszt fel.
FÉRJ A nagypapa is zsidó.
ANYA (lekever neki egy pofont) Már nem. Most szerb. De lehet, hogy ukrán. De semmi esetre sem zsidó.
APA Azért csak ki kéne kérdezni a polredaktort. Lehet, mégsem kellene elmenni a nagypapával. Mi lesz, ha cigány?
ANYA Akár az, akár nem, itt már semmi sem tart vissza minket. A temetést nem kell befejezni, hiszen az öreg él. A bor elfogyott, a csiga is.

SARA Bármelyik órában szülhetsz!
ANYA Vagy kibírja, vagy nem. Eddig is minden harmadik maradt életben. Ja, a forradalmi időkben ez járja.
ÖCSI És az ellenforradalmiban is.
APA Abban is. Es ha púpos lenne, úgysem tartanátok meg. Éppen elég annyi nyomorék, amennyi van. Azaz érzésem, hogy púpos lesz.
ANYA Ezt meg honnan veszed?
APA Hát olyan sokáig volt velünk az a púpos drótos tót!
ANYA Aljas vagy! Megígérted, hogy elismered a magadénak!
APA Az akkor volt. De nagypapa színe előtt mégsem hazudhatok!
UNOKA Ez nem nagypapa. Nagypapának nem volt bajsza.
NAGYPAPA Kinőtt.
UNOKA Teca is megmondhatja, hogy nagypapa nem növesztett bajszot a sírgödörben.
ANYA Biztos vagy ebben, drágaságom?
KATA Látom a szemén, igazat mond.

UNOKA Én sokat voltam nagypapával – és ő sokkal idősebb egyáltalán volt. . A vére is kék volt.
ICA Hiszen ő arisztokrata!
ÁKOS Ez az! Csodálkoztam, hogy olyan híg és piros a
vére. Ez nem nagypapa, hanem egy kém! El akar minket emészteni! (leüti egy doronggal)
SARA Sejtettem!
KATA Meghalt?
BOLDI Hála az égnek! Maradhatunk.
ANYA Ezzel meg mit csináljunk?
APA Nagypapa mellé fektetjük. Elférnek egy koporsóban.
JANÓ Teca mit szól hozzá?
UNOKA Ez nem a nagypapa.
FÉRJ (előbbre tolja Tecát) Hol találtad meg a nagynénédet?
UNOKA A gödörnél.
APA Sejtettem, hogy a nagy felfordulásban elhagytuk.
SÁRA Es ebben az ítéletidőben! Ha tüdőgyulladást kap?
ANYA A gyerekeim sosem betegek!
SÁRA Tudom.
ÁKOS Na járkálj egy kicsit, Öcsi.
ÖCSI Ez a fakanál koszos volt! Ha megfertőz?
APA De nem haraptad le a nyelvedet.
mégsem kellene ÖCSI Na ná, mert vigyáztam.
ANYA Még jó, hogy ilyen rövid volt a roham.
ÁKOS Falon az ördög!
UNOKA Nem látom az ördögöt! Nincs fal.
KATA Ki szólt hozzád?
FÉRJ Ne, egy pokróc. Durmolj.
SARA Szárítsátok meg a takarót.
FÉRJ Nyáron, takaróval aludni? Igaz! Add vissza!
UNOKA Teca a gödröt nézte. Már majdnem megtelt vízzel.
KATA Féltél?
UNOKA Mitől? Teca boldog volt. Csak úgy sugárzott.
KATA Hát nagypapád?
UNOKA Nem láttam.
JANÓ Teca mellett kellett lennie.
ünk az a púpos ANYA Becsúszhatott a gödörbe, oszt elsüllyedt a vízben.
APA Nem fulladt az, hogy elsüllyedne. Ott kell annak lebegnie.
UNOKA Nem lebegett. A bottal belekavartam a gödörbe. Nem volt benne senki.
SÁRA Rámosta a földet az eső.
FÉRJ A zsákvászon is tönkrement! Kár érte.
UNOKA Mi?
KATA Hát amibe az öreget tekertük. Elég piros volt ahhoz, hogy azt láthat
tad?
UNOKA Az a nyárfán lógott. A temetőn túl. A tetején. Ahol a szarkafészek
van.
APA Figyelj rám, vagy kitekerem a nyakad. Es válaszolj.
KATA Akkor is válaszol, ha nem rémítgeti.
APA Biztos, hogy nem volt ott a nagypapád?
UNOKA Megnéztem. Sehol sem volt.
ANYA Majd a Teca!
UNOKA Csak forgatta a szemit.
SARA Az örömtől. Hogy érte mentél.
JANÓ Ez látott valamit.
ANYA Láttál valami szokatlant?
TECA Ööööö…

UNOKA A nagypapát!
TECA Ööööö…
ANYA Elvitte valaki? A fene egye meg, kinek kellhet? Még feletetik a disz
nókkal.
TECA Ööööö…
ANYA Ne ellenkezz, válaszolj!
JANÓ Ebből nem szedsz ki semmit.
APA Rossz érzéseim vannak. Hol a bor?
ÖCSI Nekem is egy nyeletet!
KATA Igyatok és kussoljatok. Fiam, te csak azt láttad, hogy nincs sehol nagypapa?
UNOKA Meg a vásznat a fatetőn.
ANYA Nem járt ott senki?
TECA Ööööö…
ICA Feltámadt az a vénember!
TECA Ööööö
ANYA Magasságos ég, a nagypapa megint feltámadt! Mi lesz velünk? Hát már sosem szabadulunk meg tőle? Becsapott minket.
APA Lehet, hogy ez lenne itt a nagypapa?
ÖCSI Ákos megölte.
ÁKOS FELESÉGE Végre megdöglött.
ÁKOS Én sosem láttam a nagypapát. Apa, ő az?
APA Én sem láttam sose az öreget.
ANYA Az agyára ment a bor. Hadd nézzem én!
ÖCSI (megfordítja a hullát) Aha? Nézzétek csak az arcát! Marhák!
KATA Olyan az arca, mint a miénk.
ICA Persze, hogy olyan. Itt mindenki egyforma arcú.
ANYA Ez igaz.
ÁKOS Emlékezzetek a hangjára. Azt hallotta már valaki?
ISTVÁN Nem vagyok benne biztos!

BOLDI Én mintha…
APA Olyan régen volt… nem emlékszem.
ÖCSI Ő vagy nem ő?

UNOKA Bajusztalan nagypapa!

TECA Ööööö…
ICA Mit mond?
TECA Ööööö…
ANYA Ismételd, Tecuskám! Csend legyen. Nem hallom a lányomat.
TECA Ööööö…

JANÓ Érted?
ÖCSI Azt mondja, ez itt a nagypapa.
ANYA Gyilkos! (Ákosnak támad)
APA Az én fiam, gyilkos?
ÖCSI Agyoncsapta, vagy sem?
ANYA Te átokfajzat, te mocsok! Mit tettél a nagypapával?
AKOS FELESEGE Amit ti is akartatok. Inkább örülnétek, hogy fölfordult.

KATA Gyilkos a bátyám!
FÉRJ Na, én is jó családba nősültem be. Hátulról ölik az embert.
ICA Mert te nem hátulról akarsz kúrni? Mi?
ÖCSI Te azt szereted.
KATA Kurva!
ISTVÁN Az Isten büntetése!
ISTVÁN FELESEGE Ákos keze által.
AKOS Mi a bajotok a kezemmel?
BOLDI Vér tapad hozzá.
AKOS Apa, te is ezt hiszed?
ANYA Tán csak hisz a saját szemének.
AKOS De ez nem a nagypapa.
ANYA Az. KATA Az.
JANÓ Persze, hogy ő.
ÖCSI A Teca is azt integeti, hogy ő, ő.

BOLDI Igen.