Hogyan öljük meg nagypapát? II.

Második felvonás

A hodály másnap. Az eső zuhog. Egymás mellett kiterítve az ál-nagypapa és Ákos. Ákos mellett Irén. Ákos özvegye virraszt. Öcsi bedagadt, bekötözött arccal, karral, de még mindig az uniformisban: éppen most kászálódott le Icáról.

ÖCSI   Szóval igaz. Hátulról jobban szereted.

ICA     Nagypapa, drága, nekem bárhogyan jó.

ÖCSI   Akarod újra?

ICA     Nem fog ez magának megártani? Olyan fickós, mintha húszéves lenne.

ÖCSI   Egy nagypapának nincs kora.

ICA     Véresre harapdálom a számat, hogy fel ne ébresszem a többieket.

ÖCSI   Sikongass csak, drágám, ezek sosem ébrednek fel.

ICA     Irén?

ÖCSI   El van foglalva Ákossal. Kisírta már a szemét.

ICA     Akkor – gyere.

ÖCSI   Arról nem volt szó, hogy tegezz!

ICA     Jöjjön.

ÖCSI   Így jó?

ICA     Jó, jó, jó.

ÖCSI   Ezt a hangot hallottam már valaha. Sőt, nem is egyszer. Azok az asszonyok nyöszörögnek így, akiket a férjük hullája mellett ejtettem teherbe.

ICA     Olyan sokan voltak?

ÖCSI   Voltak. Miért is tagadnám.

ICA     Csodálatos lehetett nekik. De ha találkozom valamelyikkel, kikaparom a szemét!

ÖCSI   A többségük halott.

ICA     Tudja egyáltalán, hogy hány éves?

ÖCSI   Egy év vagy egy nap, oly mindegy.

ICA     Én nap mint nap érzem, hogy öregszem.

ÖCSI   Mert nem a mi családunkból való vagy.

ICA     Még szerencse. Ha az unokája, vagyis a férjem élne…

ÖCSI   Tőle se félnék. Elvennélek tőle.

ICA     De szerettem őt.

ÖCSI   Éppen ezért szeretsz engem.

ICA     Vele volt ilyen jó.

ÖCSI   Felejtsd el. Ha velem akarsz maradni.

ICA     Ó, együtt maradunk?!

ÖCSI   Amíg nem kell elmennem.

ICA     Itt hagy?

ÖCSI   Egyszer.

ICA     Akkor fölakasztom magam.

ÖCSI   De addig is velem irányíthatod a család életét.

ICA     Anyáét is?

ÖCSI   Apáét is.

ICA     A nagypapa apja még él?

ÖCSI   Nem! A fiamról van szó. Elvégre ha magam mellé veszlek, akkor az anyja vagy neki.

ICA     Meséljen magáról. Annyi mindent mondanak.

ÖCSI   Bolondok. Fecsegnek. Erezd, milyen vagyok! Meg lehet fogni. A számba tolhatod a nyelved. Karmolhatod a hátam. Ez vagyok én.

ICA     Egyáltalán nem szörnyeteg. Es mindenre emlékszik?

ÖCSI   Persze.

ICA     Beavat?

ÖCSI   Nincs titkom. Csak meghalni nem tudok.

ICA     Ugye, nem kísértet?

ÖCSI   Add a kezed! Van ilyen egy kísértetnek?

ICA     Nem. Nem hiszem.

ÖCSI   Amikor gyerek voltam, Veszprém mellett, a Csatár-hegyen verték le éppen a somogyi Koppány vezette pogánylázadást. István alatt bencés és bazilita szerzetesekkel éltem Tihanyban. A török alatt a Bakonyban bujdostam, majd janicsár lettem. Eljutottam a horvátokhoz, meg Drinápolyba. Rákóczi harcában Zana Györggyel voltam, aztán leromboltattam a végvárakat. Elmentem a franciákhoz, a spanyolokhoz. Velük jártam be Amerikát. 1848-ban néha én helyettesítettem Kossuthot, később meg Ferenc Jóskát. 19-ben Kun Bélát. Rákosi helyett én ültem a börtönben. Majdnem kivégeztek Nagy Imrével együtt.

ICA     Csodálatos!

ÖCSI   Tiszta mocsok volt a sors velem.

ICA     Miért nem törődött többet a családdal?

ÖCSI   Hiszen az elmúlt ötven évet csak veletek töltöm! De nem szeretem, ha zavarnak.

ICA     Most miért jött elő?

ÖCSI   Miattad.

ICA     Szóval most már én is parancsolhatok?

ÖCSI   Megígértem.

ICA     Nagypapa mindent tud?

ÖCSI   Annál is többet.

ICA     Kit vert agyon Ákos?

ÖCSI   Nézd meg jól, magad is rájössz.

ICA     Nem szeretem a halottakat.

ÖCSI   Akkor alló mars! Még ha mégannyira jó a segged, akkor is.

ICA     De maga vegye le róla a köpenyt.

ÖCSI   Levettem volna magam is – nem maradhat az én ruhámban.

Levetkőztetik a hullát.

ICA     Ki ez?

ÖCSI   Húzd le a gatyáját, és rájössz.

ICA     Volt vele dolgom?

ÖCSI   Persze.

ICA     Nem zavarja magát?

ÖCSI   Egy oszlásnak indult test?

ICA     Nem tudom ki ez.

ÖCSI   A férjed!

ICA     Vagy húsz éve halt meg.

ÖCSI   Tegnap! Ákos jóvoltából! De a testvérgyilkosságra nincs bocsánat.

ICA     Ő lenne a férjem? Nem emlékszem. De ha arra gondolok, hogy a nevét viselem, akkor se jön könny a szemembe. Nekem ez idegen.

ÖCSI   Nekem is.

ICA     Mit csinált eddig? Hol járt?

ÖCSI   Járta a tanyákat. És elhitette mindenkivel, hogy ő én. Csak azért, hogy jóltartsák:

ICA     Baj, ha nem sírok?

ÖCSI   Sír helyetted az Ákos felesége.

ÁKOS FELESÉGE     Miért zavartok?

ÖCSI   Jehovista vagy: nem gyászolhatsz gyilkost.

ÁKOS FELESEGE     A férjem.

ÖCSI   Orvgyilkos! Akit temetőbe se szabad vinni.

ÁKOS FELESÉGE (sikítva) Hiszen akkor mi nem találkozhatunk többé!

ÖCSI   Ha te temetőbe kerülsz, akkor bizony nem.

ICA     Tudod kit bunkózott le ez a paraszt? A férjemet!

ÁKOS FELESEGE     Aki a nászéjszaka után elmenekült tőled?!

ICA     Nem igaz!

ÁKOS FELESEGE     (ráborul a férjére) Veled akarok menni.

ÖCSI   (kötelet kerít, hurkot vet, odadobja Ákos feleségének) Tessék.

ICA     Ezt akarod?

ÁKOS FELESÉGE Ezt.

ÖCSI   Úgyis sokan vagyunk ezen a földön.

ÁKOS FELESÉGE     Sokan lennénk? Azt mondja, nagypapa? Hát ezt honnan veszi. Nem is ismer minket. Azt se tudom, az e, akinek kiadja magát.

ICA     De éri tudom. Felismerte a férjemet. Tehát ő a nagypapa.

ÁKOS FELESÉGE     Jehova, megbocsájtasz? (felerősíti a kötelet, a hurokba dugja a nyakát) Ákos, megyek utánad! (néhány másodpercet lóg a kötélen, majd a gerenda, amelyikre a kötelet erősítette, leszakad vele)

ICA     Beázik a tető!

ÖCSI   Na, ennek vége.

ICA     Béke poraikra.

ÖCSI   Nem elég lila a feje. Nem a kötéltő] fulladt meg. A gerenda csapta agyon. Kénytelenek leszünk a temetőbe vinni.

ICA     Nem lehet ilyen gonosz!

ÖCSI   Én nem vagyok se gonosz, se jó. Csupán logikusan gondolkozom. És úgy is élek. A temetőben kell elhantolni. Ákost meg a temetőn kívül.

ICA     (hosszan nézi férje hulláját, majd Öcsit) Maga nem a nagypapa.

ÖCSI   Hogyan?

ICA     Nagypapát a bába megjelölte – vágás van az állán.

ÖCSI   Attól még jót basztunk.

ICA     Ki vagy?

ÖCSI   Találd ki. Nem tudod? Pedig hányszor nyomtad oda hozzám a farod.

ICA     Öcsi!

ÖCSI   Nem érezted a bakszagot a ruhán? Ugye? Csak a szád járt!

ICA     A többiek?

ÖCSI   Részegek voltak. Apa meg anya egyébként se hitte el.

ICA     Szemét!

ÖCSI   Gyere, ne bőgj. Hiszen te akartad, hogy elhidd.

ICA     Gyilkos!

ÖCSI   A nagypapa nem gyilkos.

ICA     De te nem a nagypapa vagy.

ÖCSI   Mire felébrednek, nem lesz itt az öreg.

ICA     De Teca most is néz!

ÖCSI   Nézzen. Hiszen sosem alszik. Neki is kell valami öröm az életben.

ICA     Hát már nagymama se lehetek?

ANYA (a rongyok közül kászálódik elő, kerülgeti a fekvő testeket, mígnem Tecába botlik) Na, már megint itt vagy? Ez a nap is iól kezdődik! Mit meregeted a szemed? Berúgtunk, van így néha. Veled is megeshet néha, a fenét, ez nem esik meg! De azért elnézheted ezt szegény anyádnak. (a nyakába borul, majd fésüli) Elvégre tegnap temettük volna nagypapát. Vagy eltemettük? A franc tudja ilyen korán. Mindenesetre nagyon rosszat álmodtam, s pont vele. Fajtalankodott az Icával. Még az arcára is emlékszem, pedig eddig sosem láttam az arcát. Na, azért csak-csak van valami elképzelésem róla, annyi mindent fecsegnek össze. Lassan már negyven éve, hogy elbújt a pántos ládába, tulajdonképpen a kulákverők elől, aztán a kommunisták miatt, akkor meg hiába mondtuk, hogy itt a forradalom, csak kidugta az öklét, és fügét mutatott. Azt nyöszörögte, hogy ő ismeri ezt a mókát, majd visszajönnek az oroszok, a németek is visszajöttek. Hogy hagyjuk nyugodtan, abban a ládában. Reggelenként betoltam neki egy lukon egy fél kenyeret meg két liter tejet, el volt ezzel egy napig. A láda alján meg van egy luk, azon keresztül ürített. Ezért nem maradtunk soha egy helyen, ha szekérrel mentünk, könnyebb volt a lukon keresztül elszórni a szennyét. De azért az öreg nagy zsarnok volt. A keserves sorsa magyarázza? Apád szerint már akkor is élt, amikor Árpád apánkkal bejöttünk, és az a baja, hogy nem tud elpusztulni. Es ha jót tesz, az rosszá válik. Egy hete meg kikopog, beszélni akar velem. Már vagy húsz éve egy szót se szólt, bevette az ételt, s nagy ritkán, ha tábort vertünk, éjszaka elment a tóra fürödni. Szóval hívott, hogy meg fog halni. Végre érzi a véget. Rendeljem össze a családot, mert szólni akar hozzánk. De a koporsóban senki meg nem nézheti. Aztán hogy nem gyűltek a gyerekek össze, az öreg befeküdt a deszkák közé, a kedvenc ruhájában, és kért még két liter tejet. A temetés előtt bekopogtam hozzá, de már nem válaszolt. Akkor jött a vihar. Aztán meg ez a valaki – abban a ruhában, amiben nagypapa volt. Ákos agyonütötte.

TECA  Öööö…

ANYA Nagyon vörös a szemed. Mi volt itt éjszaka?

TECA Öööö…

ANYA Jó ég! Nagyon nagy?

TECA Öööö…

ANYA (észreveszi a meztelen hullát, mellette Akost és a feleségét) Te, ez Ica férje! A legidősebb gyermekem! Ó, egek, hasadjatok ketté! Ez meg a másik fiam! Egyszerre ketten?!

ÖCSI   (még az uniformisban) Ágnest is utolérte a végzet. Már merev.

ANYA Emeljük le a gerendát.

ÖCSI   Nem bírjuk azt ketten.

ANYA Fogd, ne lamentálj. A nyakán a hurok! Öngyilkos lett? Egy éjszaka, és így kifordul sarkaiból a világ!

ÖCSI   Ki ám, de alaposan.

ANYA Te meg mit flangálsz nagypapa ruhájában. Még azt hiszik, hogy te vagy ő. Nem te ütötted meg Ákost?

ÖCSI   Nem. De kérdezze meg Tecától.

TECA  Öööö…

ÖCSI   Hallhatja. Részeg voltam. Csak arra ébredtem, hogy Ica rajtam lovagol.

ANYA Remélem, nem hagytad magad. A testvéred felesége! Volt.

ÖCSI   Tudhatja, milyen a férfi.

ANYA Nagypapád sosem bocsájtaná meg. Ennek a nőszemélynek nincs helye köztünk.

ÖCSI   Aztán kirohant a szabadba.

ANYA Ágnes szakította be a tetőt? Micsoda felelőtlenség! De elállt az eső! (kimegy) Elmentek. Csak a szűk család van együtt.

ÖCSI   Amíg ezeket el nem temetjük.

APA    Mi ez? Éjszaka megszaporodtatok? Három? Igen, három.

ÖCSI   Áldassék az emlékük.

APA    A jehovásokért nem kár. De ez – ez ismerős így, pucéron.

ANYA Te bolond! Az Ica férje.

APA Hát hülye viccet csinált, az igaz. Csodálkozik, hogy agyonverték? Méghogy a nagypapa ruhájában! Öcsi!!! Te miben vagy – ilyen sorsot akarsz magadnak?

ÖCSI   Elkopott a régi ruhám. Ez meg teljesen új.

APA    Persze, hogy új. Tavaly csináltattam. A régit ellopta valaki.

ANYA Nem akarok semmi uniformist látni. A tűzbe vele!

ÖCSI   (átöltözik) Temessük el ezeket, amíg nem ébrednek fel a többiek.

ANYA A talicskát.

APA    Egy gödörbe hármat?

ANYA Négyet. Ott kell lenni az öregednek is.

APA    A próféta szóljon belőled.

ANYA Tán csak nem feszegette fel a deszkákat.

ÖCSI   Csak úgy el lehet vermelni ezer évet?

APA    Férfidolog. (El.)

ANYA Megtennék ezt az asszonyok is.

APA    Ez a juss.

ÖCSI   Innom kéne előtte. Hányingerem van.

ANYA Ne.

ÖCSI (ivás után a talicskára rakja a tetemeket, elindul) Menet indulj!

FÉRJ   Kata!

KATA Mit akarsz?

JANÓ A hasadat.

FÉRJ   Pofa be! Kata!

KATA Jövök. Ki gyújtott be?

FÉRJ   Nem.

KATA Forr a víz. Mit kell beletenni?

FÉRJ   Honnan tudjam?

KATA Fáradt vagyok.

FÉRJ   Tudtam, hogy nem bírod a strapát.

KATA (sírva) Piros a talpam.

FÉRJ   A hülye Janó miatt.

KATA Ehhez semmi köze.

FÉRJ   Aha. Csak éppen kitalálta, hogy a család úgy vezekelje le a nagypapa bűneit, hogy mezítláb körbejárja az országot.

KATA Látod, hogy segített. Feldobta a tappancsát az öreg.

FÉRJ   Engem hagyj ki az egészből.

KATA Két napja még nem volt bajom a mezítlábalástól.

FÉRJ   Jössz vagy maradsz?

KATA Hová mennénk?

FÉRJ   El. Amíg agyon nem vernek.

KATA Mi mást tehetnének.

FÉRJ   Amikor nagypapa sugallatára terepruhában kúsztunk az aknamezőn, akkor te voltál az első, aki kúszott. Mintha nem volna mindegy az aknának, ki alatt robban fel.

KATA Nem is alattam robbant. A gyerek alatt.

FÉRJ   A gyerekünk alatt! Mennem kell. Foglalkozz a talpaddal.

KATA Csinálhatok én ezzel bármit, így marad.

FÉRJ   Véres.

KATA A fene enné meg. Hogy magyarázzam meg?

FÉRJ   A tarlón jártál.

KATA Itt? Csak fű van.

FÉRJ   Ha növény festette meg, akkor Lemosható.

KATA Nem megy.

FÉRJ   Súrold homokkal.

KATA Azt már csináltam.

FÉRJ   Próbáld erősebben.

KATA Lenyúztam a bőröm.

FÉRJ   Húzz le még egy réteget. Az eleven hús mégiscsak piros.

KATA De ez nem attól piros! Hanem mert nekem kell átvállalni az öreg bűneit. Hogy…

FÉRJ   Ezt én nem vallottam volna be. A véredet veszik.

KATA Amúgy is látható.

FÉRJ   Én nem nézek oda. Egyszer sem néztem meg.

KATA Nagy vigasz.

FÉRJ   Vedd vissza a cipődet.

KATA Még feltűnik valakinek.

FÉRJ   Nem veszed le. Azt mondod, bedagadt a lábad.

KATA Lehúzzák. Még azt is megcsinálják.

FÉRJ   Nincs többé nagypapa.

KATA Szerintem van. Es akkor mindenkinek megnézik a talpát.

FÉRJ   Janó nem engedi.

KATA Éppen ő fogja megnézni.

FÉRJ   A bátyád. Egy szavába kerül, és nem vizsgálják meg, kinek piros a talpa.

JANÓ  Hogy tudjam, nem tartozol közénk. Vondd le a következtetést. Még azt sem, hogy honnan tudom.

FÉRJ   Ha tudom, ismét közétek való vagyok?

JANÓ Igen.

FÉRJ   Neked adom a tollamat. Mindig szeretted volna.

JANÓ  Nincs itt az alku ideje.

FÉRJ   Szinte új. Aranyozott.

JANÓ Nem kell.

FÉRJ   Fogadd el. Csak úgy.

JANÓ Nem. Ragaszkodom az elveimhez.

FÉRJ,  Milyen finnyás lettél egyszerre.

JANÓ  Családi vonás.

FERI    S mit szólsz ahhoz, hogy piros a húgod talpa?

KATA Ne hazudj!

JANÓ Az ő baja, nem az enyém.

FÉRJ   Olyan!

JANÓ Mindig lúdtalpas volt, szinte gágogott. Egyébként is, mára már szabadon választhat görbe és egyenes láb között. Nem zavarja a nagy-papát. Ez csak régen volt ellenséges megnyilvánulás.

FÉRJ   De most piros.

JANÓ  Piros a segged! A hígfosástól!

FÉRJ   Azóta, hogy mezítláb jár. Csak éppen nem volt merszetek megnézni.

JANÓ  Eleget figyelmeztettem, hogy ne járjon a nyomomban. Most viselje a következményét.

FÉRJ   Meglincselik!

JANÓ  Lehet. Ő tehet róla (önkéntelenül nyúl az övén lógó zacskóhoz)

KATA Mi ez? (letépi a zacskót, belenyúl)

JANÓ Por.

FÉRJ   A nagypapa hamvai?

JANÓ  Porfesték.

FÉRJ   Megfestetted a nővéredet!

KATA Lekopik?

FÉRJ   Persze. Ha addig meg nem vizsgálják.

JANÓ Akkor mindenkinek meg kell vakulnia.

NAGYPAPA (Kossuth-ruhában tipeg be) Erről egy szót se! Amit szemmel nem lehet látni, az csak látszat. De amit szemmel lehet látni, az is látszat.

KATA Látszat.

NAGYPAPA  A porfesték meg csak játék. A Janó talpa is piros.

FÉRJ   Mit hallok?… Szervusz Nagypapa. Végre, hogy láthatlak.

NAGYPAPA  Hm. Tudok rólad. Te vagy a Kata férje. Felesleges teher a családon.

FÉRJ   De én mindig Kossuth-párti voltam.

NAGYPAPA Csak éppen az unokabátyád örült a kiegyezésnek.

FÉRJ   Ki is tagadtuk.

KATA A forradalmat is ellenforradalomnak mondta! Most meg reformer!

FÉRJ   Ennek meg olyan veres a talpa, mint a kommunistáé.

NAGYPAPA Veres vagy piros?

KATA Piros!

FÉRJ   Veres kommunista!

NAGYPAPA  Csak enné] nagyobb baja ne legyen.

JANÓ Szóval, nyakig vagy a trutymóban.

KATA Ez a világ rendje.

NAGYPAPA  Most értem csak meg: kitagadtátok azt a kiegyezéspárti unokabácsit. Micsoda aljasság! Akkor mégsem olyan erényes a családod.

JANÓ Megkaptad!

KATA Megérdemli!

FÉRJ   Te is benne vagy a szarban – velem együtt.

KATA Éppen az előbb hagytál el.

NAGYPAPA  Csak nem azért, mert piros a talpad?

KATA Másért is.

NAGYPAPA Az nem tartozik rám.

JANÓ  Hát ez zseniális. Zseni vagy nagypapácska. Hadd csókoljalak meg.

NAGYPAPA  Ide ne merj jönni! Azt hiszed, a te feleségeddel nincs baj? Labancvér, kérlek, labancvér! Meg némi sémi.

JANÓ  Ha akarod, elválok tőle. Sárának fel is út, le is út. Úgyis imádta a Monarchiát. Még a hálóingére is koronát hímzett!

NAGYPAPA  Te ilyen klassz nőt csak úgy elhagynál?

JANÓ  Dehogy, nagypapa, csak vicceltem.

NAGYPAPA Csak azzal a sémiséggel van baj.

FÉRJ   Ezt jól kifundálta!

JANÓ  Égetésre gondol?

FÉRJ   Istenem?!

NAGYPAPA  Ha kell – kell. Néhanapján meg kell tisztítani a világot.

KATA A férjemet is elégethetjük.

FÉRJ   De a talpatok ettől még piros marad.

NAGYPAPA  Ad egy, én nem látok. Ad kettő, akinek nem tetszik, cipőt húz a lábára. Vagy levágatja a lábát. Ebben még segíthetünk is neki. Ha engem tud-tatok cipelni, majd őt is cipelitek.

JANÓ Okos beszéd.

KATA Erről van szó.

NAGYPAPA Fiam, neked meg egy jó tanács. Gyújtsd fel magad. Aki ma cigány, nigger, tót, oláh, zsidó, alkoholista, buzi és szegény-párti, gyújtsa fel magát. Úgy könnyebb, mintha mások gyújtanának alá. A lángok közt még hetyeghetsz is Sárával. Tudod, a tűzben jó kemények lesznek az izmok.

JANÓ  (felrángatja a földről az alvó Sárát) Kelj fel!

SÁRA Hagyj!

JANÓ  Itt a nagypapa.

SÁRA  Szervusz.

JANÓ

SÁRA

NAGYPAPA  Egész kedves hangocskád van.

SÁRA  Köszönöm szépen.

NAGYPAPA  Kicsit zsidós.

SÁRA  Mit mondasz?

NAGYPAPA  Azt, hogy megégetünk.

SÁRA  De miért?

JANÓ  Csak. Meg mert nagypapa így akarja. Hiszen már korábban is megégethettek volna – ajándékba kaptál néhány évet. Köszönd meg a családomnak. Es ha valamelyik pogromban pusztulsz el? Vagy rád esik egy cserép a tetőről.

SÁRA  Te hagyod?

JANÓ  Meg kell értened. Hiszen szeretsz.

FÉRJ   Katának is mindegy. Ezek ilyenek. Együtt égetnek el veled.

SÁRA  Te nem vagy zsidó!

NAGYPAPA  Csak azért, nehogy azt mondják, hogy mi antiszemiták vagyunk.

SÁRA  Na, én megyek vissza aludni. Épp elég volt az éjszakai kísértetjárás a másik nagypapával.

JANÓ  (lekever Sárának egy pofont) Hogy beszélsz egy ezeréves emberrel?

SÁRA  Ahogy megérdemli. Szemét goj!

FÉRJ   A nagypapa is zsidó. Látom az orrán.

NAGYPAPA  Igazad van, fiam. De én nem csak zsidó vagyok, hanem cigány, nigger, oláh, sváb, buzi meg még amit akarsz. Azonkívül: nem fog a tűz.

SÁRA  Próbáljuk ki.

NAGYPAPA  Oké.

SÁRA  És a vízhez mit szólna? (lekapja a forgóvizes kondért, rázúdítja a folyadékot)

NAGYPAPA  Őrültek (eldől – a parókája elgurul)

FÉRJ   Tosszátok, ez Boldi! Minek öltözött be ebbe a maskarába?

JANÓ  Nagypapa, lehet, hogy nem te vagy?

KATA Állj föl. Férfi vagy.

FÉRJ   Ez? Pondró.

KATA Állj fel!

FÉRJ   Tűnj innen, mert szétszedlek!

KATA Hozzá ne merj nyúlni!

FÉRJ   Kézzel nem is. De, mondjuk, egy karóval.

KATA Nagypapa, hallod, nagypapa. Meg akarnak verni.

SARA  Ez a Boldi.

FÉRJ   Reménykedjünk, hogy megdöglött.

SÁRA  Ez? Meg. Vagy akkor, ha lenyomom a torkán az öklömet.

FÉRJ   Szeretném tudni – ki a nagypapa.

KATA Miért hiszed, hogy csak te. Itt csak úgy történnek a dolgok, és a nagypapa sehol.

JANÓ  Nagypapa, gyere el közénk!

FERI    Gyere csak, gyere! Te meg meg ne mukkanj, mert úgy tökön rúglak, hogy Sárát kiárusíthatod.

ANYA Az én Boldi Fiam maga az erő, a szépség. Ez meg’itt? Egy vén roncs.

APA    Élni se él. A mi családunkban mindenki hosszú életű.

BERTA Szóval nem Boldi?

SARA Nem.

BERTA Janó?

JANÓ Szerintem se.

ANYA Tecuskám, szerinted?

TECA Ööööö…

ANYA Ez nem Boldi.

BERTA Akkor meg ki?

JANÓ A nagypapa.

BERTA Akkor pedig én vagyok a nagymamátok! Értettétek? A nagymamátok! Es ha itt valaki parancsolhat – az egyedül én vagyok!

APA    Ez igaz.

ANYA Ne légy olyan beszari. Te meg lányom akkora fülest kapsz, hogy tíz napig cseng tőle a füled. Nagymamaként.

BERTA (pofon vágja Anyát) Ilyenre gondol?

JANÓ Megütötte?

SÁRA Ez meg.

FÉRJ   Teheti.

ÁGNES Ha egyszer a nagypapa felesége.

ÖCSI   Na, felébredtél? Egy rendes feleség, aki a férje előtt kel fel!

ÁGNES István? Alszik? Ki csinálja meg a kávémat?

ÖCSI   Minek, ha kialudtad magad?!

ÁGNES Egy szempillantásnyit se tudtam aludni a baszásotoktól.

ANYA Képzelődsz. Megfeküdte valami a gyomrodat.

ÁGNES A csiga, mi?

FÉRJ   Vagy István.

ÁGNES Olyan részeg, hogy ágyukat lehetne mellette sütögetni. Az se használna. Egyébként is az Icát dugták.

APA    Öcsi, te voltál?

ÁGNES A nagypapa.

ÖCSI   A Boldi.

BERTA Ő velem volt. Amíg fel nem dobta a talpát.

ANYA Megzavarodott mindenki. Ez nem nagypapa. Es te nem vagy a felesége. Úgyhogy ez még jár neked. (pofon csapja Bertát)

BERTA Ez a fia?

ANYA Nem.

APA Nem.

JANÓ Nem.

Ica visszaérkezik a pajtába, fején virágkoszorú.

BERTA Kérdezzétek meg Icát.

ICA     Szerintem nem nagypapa. Ő sokkal fiatalabb. Nagyobbak az izmai. Meg mintha más ruhája lenne.

ÖCSI   Honnan veszed?

BERTA Ő csak tudja.

ÖCSI   Ica tudja.

BERTA Mert egész éjjel vele volt…

ICA     Ez nem ő. Az éjszaka vele voltam!

ANYA Szóval belőled is nagymama lett?

ICA     Igen. A felesége lettem.

APA Szóval két anyám van. Az egyik nagyobb kurva, mint a másik. Nem átalltál egy szenilis, trottyos, magatehetetlen ezeréves öreget elcsábítani?

ICA     De ő akarta!

ANYA Ne károgjatok. Gondolkozzatok. Lehet-e neked két anyád? Még ha mostoha is.

SÁRA Egyszerre!

APA    Nem tudok gondolkozni.

JANÓ  Kell! A kezedben a megoldás kulcsa.

APA    Sosem zártam semmit kulcsra.

ÖCSI   Azt mondod, nincs semmiféle kulcs?

BERTA Ha ez a megdöglesztett a nagypapa – akkor Ica nem a nagypapával volt. Vagy két nagypapa van.

ANYA Az lehetetlen.

BERTA Vagy azzal volt, aki szeret nagypapa gönceiben lófrálni.

ICA     Sejtettem!

ANYA (körbeszaglássza Öcsit) Ennek Ica-szaga van. Szóval ismét!

ÖCSI   Közénk furakodott a rossz! Hát nem látjátok, megzavarja az ép eszünket! Hát nem halljátok, hogyan hazudozik?

SÁRA  Mit prófétálsz?

FÉRJ   Ez az!

ÖCSI   Túl sok idegen van a családban! Meg kell tisztítani sorainkat, akkor még van remény.

JANÓ  Hogy éhen dögöljünk, arra!

ICA     Akkor kivel feküdtem le? Pontosabban, ki helyett?

APA    Lehet, hogy a nagypapával – de akkor is legfeljebb a kurvája lettél. A nagypapa pedig nagy kurvás! Szóval egy vagy a sok közül.

ANYA Szégyelheted magad.

BERTA Pusztulj te is közülünk!

ANYA Es te? Te se vagy jobb!

ÖCSI   Látomásom van! A fenevadról, aki férfi képében jött közénk, két asszonnyal!

FÉRJ   ismerem a látomásaidat! Csak ne célozgass. Én úgyis elmegyek, amíg nem késő.

JANÓ  De már késő. (lebunkózza a Férjet)

ANYA Ki az a két asszony?

ÁGNES Elég legyen!

ANYA Két magányos asszony? Akinek a szája mindig jár? Nem kell hogy segítsenek.

ÁGNES Es ha szülni fog? Ki segít? Ki tartja össze a családot?

ANYA Hát te! Meg Kata.

SÁRA  Szólj valamit!

JANÓ Szajha vagy.

SÁRA Te meg impotens.

JANÓ  Mit is várhatnék tőled?

SÁRA Nem látod, hogy meg akarnak ölni?

JANÓ Szajha vagy.

APA    De bezzeg velem soha sem feküdt le!

ÖCSI   Engem miért hagytok ki?

JANÓ  Nem volt elég Ica?

ICA     En nem!

ÖCSI   Csak egyszer volt az enyém. De az nem számít.

BERTA Mit mondtam?

ÖCSI   Ebből elég. (Icát leszúrja)

SÁRA Szemét alak, szemét alak!

ÖCSI   Már megszoktam. (Leszúrja Sárát is)

ANYA Hagyd abba, fiam. Még megerőlteted magad.

ÖCSI   Nem vagyok a fiad!

ANYA Begőzölt a vértől.

APA    Az én fajtám!

ÖCSI   Még hátravan valaki!

ANYA Kezet emelnél rám?

BERTA Ha hozzám mersz nyúlni, visszajárok éjszakánként!

ÖCSI   Éppen erre vágyom. (Bertát is leszúrja)

APA    Megint mehetünk temetni.

ANYA Elindult megint az eső.

ÖCSI   Beférnek még a gödörbe.

Talicskára teszi a Férjet, Sárát, Icát, Bertát, és a szülőkkel együtt elvonul.

ÁGNES István, ébredj! Meneküljünk! Ezek halomra gyilkolják egymást! (rázza a férjét) Te gonosz Isten! Ez is meghalt!

TECA Ööööö…

ÁGNES Meghalt a bátyád!

KATA Előbb-utóbb mindenkinek ez a sorsa.

JANÓ  Hiszen nem apánktól fogant.

ÁGNES Nem igaz!

JANÓ  Ezt mi jobban tudjuk. Sajnállak.

ÁGNES Velem most mi lesz?

KATA Menj, amíg tudsz.

ÁGNES És ha szülni fog az anyátok?

KATA Segítek neki.

JANÓ De ha maradni akarsz, maradj. Jó leszel feleségnek.

ÁGNES Öcsinek? Azt azért nem. Tömeggyilkossal henteregjek?

JANÓ Nem rá gondoltam.

ÁGNES Magadra?

JANÓ Így a családban maradsz.

KATA De csak akkor, ha piros a talpad.

ÁGNES Mitől lenne piros?

KATA Nálunk ez a törzsi jegy.

ÁGNES Akkor megyek.

KATA Szóval nem olyan.

JANÓ Nem felelek meg neked? Pedig mindenem megvan ahhoz, hogy a férjed lehessek. Es élek!

ÁGNES Félek tőletek.

KATA Az baj. Az esőtől nem félsz? A mennydörgéstől?

ÁGNES Attól is. Es a nagypapától. Itt mindenki nagypapa.

KATA Vagy nagymama. Te nem vagy az?

ÁGNES Nem. Én nem vagyok nagymama.

KATA Akkor mit tudsz te a mi szenvedésünkről? Rólunk? A sorsunkról?

TECA  Ööööö…

JANÓ  Ne pofázz bele.

TECA  Ööööö…

ÁGNES A pártomat fogja.

KATA Ellenkezőleg!

JANÓ  Mondd még egyszer!

TECA  Ööööö…

JANÓ  Nekünk ad igazat.

ÁGNES Elmegyek.

JANO  De vidd Istvánt is magaddal. Szívesen megy.

TECA  Ööööö…

KATA Meghalt? Mikor?

TECA  Ööööö…

ÁGNES (felnyalábolja a férjét) Nagy ég, milyen súlyos!

JANÓ  Hiába beszélsz hozzá, már nem hallja.

AGNES Majd föltámad.

TECA  Ööööö…

ÁGNES És visszajön!

JANÓ  Gondolom, ez nem fenyegetés?!

ÁGNES           Nem.

KATA Mitől volt ez ilyen nehéz?

JANÓ  Vasdarabokkal volt tele a zsebe.          (mennydörgés, Ágnes sikolya) Na, most csapott beléjük a villám. Legalább nem kell őket eltemetnünk.

KATA Nem merek kinézni! Ha anyáékba csapott?

JANÓ  Csalánba nem csap a mennykő.

KATA Nézd meg!

Janó kimegy, hamarosan visszajön.

JANÓ  Igazam volt.

KATA A nagypapának volt igaza! Hogy amikor meghal – az egész család       elpusztul.

JANÓ  Ezért nem halhat meg a nagypapa.

KATA Gondolod?

JANÓ  Persze.

TECA  Ööööö…

JANÓ  Teljesen mindegy, hogy ki a nagypapa, csak éljen.

KATA Szeretnél ő lenni? Mi?

JANÓ  Még nem gondolkoztam rajta. De jó tipp.