Szaktudományos művek

Szakmai publikáció:

MTA Köztestületi Publikációs Adattár: https://vm.mtmt.hu/www/index.php#

 

(Lezárva: 2018. 01. 01.)

Publikációk bibliográfiai adatai

 

Magyar nyelven megjelent szakkönyv

 

Alláh rózsái. Tanulmány. Budapest, Terebess Kiadó. 2000, 111.

 

Természet – kép. Művelődéstörténeti tanulmányok. Budapest, 2001. Litera Nova. 360.

 

Muszlim kertek. Művelődéstörténeti tanulmány. Budapest, Terebess Kiadó. 2002, 90.

 

Rózsahagyományok. Művelődéstörténeti tanulmányok. Pécs Iskolakultúra Könyvek 17. 2003, 241.

 

Pedagógiai tudásátadás. Pécs, Iskolakultúra könyvek. 2005,102.

 

Nevelés és tudomány: az iskola kultúrája, (monográfia). Pécs, Iskolakultúra Könyvek 31. 2006, 196.

 

A rózsa kultúrtörténete. Az antik mediterráneum. (monográfia) Budapest, Gondolat. 2006, 340.

 

A rózsa kultúrtörténete. Keresztény középkor. (monográfia) Budapest, Gondolat. 2007, 286.

 

A rózsa kultúrtörténete. Reneszánsz. (monográfia) Budapest, Gondolat. 2008, 350.

 

A rózsa kultúrtörténete. 17-18. század (monográfia) Budapest, Gondolat. 2017.  

 

Sajtó, kép, neveléstörténet. (neveléstörténeti tanulmányok) Budapest, Gondolat, 2010. 180.

 

 

Fontosabb szerkesztői munkák

Könyvek

 

Verancsics Faustus. Vár Ucca Tizenhét, 1994/3. 156.

Cholnoky Viktor. Vár Ucca Tizenhét, 1993/1. 162.

Ányos Pál. Vár Ucca Tizenhét, 1994/2. 212.

Csikász Imre. Vár Ucca Tizenhét, 1994/1. 114.

Auer Lipót. Vár Ucca Tizenhét, 1995/3. 224.

A századvég szellemi körképe. Jelenkor, Pécs. 1995.

Az elveszett teljesség. Kortárs Kiadó, Budapest. 1995.

Eötvös Károly. Vár Ucca Tizenhét, 1996/1. 244.

Lengyel Péter. Vár Ucca Tizenhét, 1996/2. 210.

Vass Gereben. Vár Ucca Tizenhét, 1997/1 206.

Cholnoky László. Vár Ucca Tizenhét, 1997/2. 189.

Vetési Albert, Vetési László. Vár Ucca Tizenhét, 1997/3. 158.

Cholnoky Jenő. Vár Ucca Tizenhét, 1998/2. 380.

Szigeti József. Vár Ucca Tizenhét, 1999/1. 186.

Nagy Sándor. Vár Ucca Tizenhét, 1999/2. 176.

Régi magyar kertek. Vár Ucca Tizenhét, 1999/3. 402.

Simonyi Zsigmond. Vár Ucca Tizenhét, 1999/4. 160.

Gizella királyné. Vár Ucca Tizenhét, 2000/1. 268.

Balatoni Almanach. Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém. 2002. 100.

 

Iskolakultúra könyvek sorozatszerkesztő (az aláhúzott címek elektronikusan is elérhetőek, Budapest, Pécs, Veszprém, Iskolakultúra)

Kamarás István: Krisnások Magyarországon. 1998. 160.

Petőfi S. János – Benkes Zsuzsa: A szöveg megközelítései. 1998. 166.

Andor Mihály – Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. 2000. 134.

Csányi Erzsébet: Világirodalmi kontúr. 2000. 136.

Fóris Ágota szerk.: Olasz nyelvi tanulmányok2000214.

Takács Viola: A Galois-gráfok pedagógiai alkalmazása. 2000. 198.

Szépe György: Nyelvpolitika: múlt és jövő2001. 226.

Andor Mihály szerk.: Romák és oktatás. 2001. 264.

Baska Gabriella – Nagy Mária – Szabolcs Éva: Magyar tanító, 1901. 2001. 110.

Tüske László szerk.: Muszlim művelődéstörténeti előadások2001. 220.

Petőfi S. János – Benkes Zsuzsa : A multimediális szövegek megközelítései. 2002. 154.

Kárpáti Eszter – Szűcs Tibor szerk.: Nyelvpedagógia. 2002. 216.

Reisz Terézia – Andor Mihály szerk.: A cigányság társadalomismerete2002232.

Fóris Ágota: Szótár és oktatás. 2002. 140.

  1. Nagy Péter szerk.:Ady-értelmezések.2002. 182.

Kéri Katalin: Nevelésügy a középkori iszlámban. 2002. 212.

Kocsis Mihály : A tanárképzés megítélése2003. 164.

Gelencsér Gábor : Filmolvasó-könyv2003. 128.

Takács Viola: Baranya megyei tanulók tudásstruktúrái2003. 192.

Lajtai L. László: Nemzetkép az iskolai történelemoktatásban 1777-18482003. 132.

Franyó István: Biológiai műveltségünk. 2004. 172.

Golnhofer Erzsébet: Hazai pedagógiai nézetek 1945-19492004. 148.

Bárdos Jenő: Nyelvpedagógiai kalandozások. 2004. 206.

Kamarás István: Olvasásügy. 2005. 180.

Révay Valéria szerk.: Nyelvészeti tanulmányok.  2005. 202.

Pukánszky Béla: A gyermek a 19. századi magyar neveléstani kézikönyvekben. 2005, 2006. 252.

  1. Nagy Ágnes – Szépe György szerk.:Anyanyelvi nevelési tanulmányok I.2005, 2006. 200.
  2. Nagy Ágnes – Szépe György:Anyanyelvi nevelési tanulmányok II.2006. 248.

Kelemen Elemér: A tanító a történelem sodrában. 2007. 220.

Medve Anna – Szépe György szerk.: Anyanyelvi nevelési tanulmányok III. 2008.

Boros János: Filozófia! 2009. 100.

Hoffmann Zsuzsanna: Antik nevelés. 2009. 188.

 

Folyóirat

Pedagógiai Technológia folyóirat (évente 4-6 lapszám), szerkesztő (1988-1989.)

Iskolakultúra folyóirat (évente 24, majd 1996-tól 12 lapszám) alapító főszerkesztő (1991-)

 

 

Közoktatás számára írt tankönyv

 

Természetismeret. Tantárgyi útmutató. 5–6. évfolyam. Törökbálint, 1995. ÉKP. 34.

5–6. osztályos Természetismeret tankönyv és olvasókönyv. Törökbálint, 1996, ÉKP. 292.

5–6. osztályos Természetismeret munkafüzet., Törökbálint, 1994, 1995, 1996. ÉKP. 72.

7–8. osztályos Biológia tankönyv. Törökbálint, 1995. ÉKP. 86.

7–8. osztályos Biológia munkafüzet. Törökbálint, 1995. ÉKP. 112.

7–8. osztályos Biológia tankönyv és olvasókönyv. Törökbálint, 1997, 1998. ÉKP. 328.

Géczi János – Kacsúr István (1994): Módszertani füzet – Biológia 6. o. Átdolg. kiadás, OKTKER Kft.-Nodus Kiadó, Veszprém.

Géczi János – Kacsúr István (1994): Módszertani füzet – Biológia 8. o. Átdolg. kiadás, OKTKER Kft.-Nodus Kiadó, Veszprém.

 

 

Egyetemi jegyzet

 

Géczi János – Stirling János – Tüske László: Bevezetés az európai gondolkodás történetébe. Előadások. Pécs, 2000. www.iskolakultura.hu, illetve www.pte.tki.hu 350.

 

Géczi János: Bevezetés az európai gondolkodás történetébe. Szöveggyűjtemény. Pécs, 2001, 2004. www.iskolakultura.hu 150.

 

A tudásátadás történeti formái és az iskola. In: Bárdossy Ildikó – Forray R. Katalin – Kéri Katalin szerk.: Tananyagok a pedagógia szakos alapképzéshez. Bölcsész Konzorcium, Budapest, 2006. HEFOP 3.3.1-P.2004-09-0134/1.0, www.pte.tki.hu, CD, 3 ív

 

Géczi János – Stirling János – Tüske László: Bevezetés az európai művelődéstörténetbe. Előadások. 2009. http://mek.oszk.hu/07400/07453/

 

 

 

Könyvrészlet, könyvfejezet, szerkesztett könyv, több szerző által készített kiadvány, szakkönyvben megjelent tanulmány

 

Részlet a Vadnarancsok c. szociográfiából. In: Csepeli György – Örkény Antal – Székelyi M. (szerk.): KisebbségszociológiaSzöveggyűjtemény egyetemi és főiskolai hallgatók számára. Budapest, 1998. ELTE, Kisebbségszociológiai Tanszék. 312-327.

 

Utószó. Cholnoky Jenő. Vár Ucca Tizenhét, 1998, 2.

 

A tudományos fokozat megszerzését követő időszak kutatói munkájának eredménye:

 

 

A tudás forrása a kert. In: Régi magyar kertek. Vár Ucca Tizenhét negyedévkönyv, 1999, 3, 4-28.

 

A kékszemű Cholnokyak. Utószó. In: Ch. V. Wurmdrucker Tóbiás és egyéb kísértések. Budapest, 2000. Ister Kiadó. 209-218.

 

Szépsége révén nincs jelen semmi. Sziveri János lírájának természetképe. In: Barbár imák költője. Budapest, 2000. Kortárs Könyvkiadó. 68-84.

 

A magyar pedagógiai szaksajtóról. In: Csapó B. – Vidákovich T.: Neveléstudomány az ezredfordulón. Budapest, 2001. Nemzeti Tankönyvkiadó. 392-402.

 

A rózsa mint jel – J. L. Borges értelmezése szerint. In: Andor J. – Szűcs T. – Terts I. (szerk): Színes eszmék nem alszanak. Szépe György 70. születésnapjára. Pécs, 2001. Lingua Franca Csoport. 384-399.

 

Muszlim kertek. In: Tüske L (szerk.): Muszlim művelődéstörténeti előadások. Pécs, 2001. Iskolakultúra könyvek. 97-165.

 

Géczi János – Huszár Zsuzsanna – Mrázik Júlia – Sramó András: A romákkal kapcsolatos beállítódás vizsgálata pécsi tanár szakos egyetemi hallgatók körében. In: Romák a XXI. század Magyarországán. Budapest, 2001. Ars Longa Alapítvány. 204-213.

 

Géczi János – Huszár Zsuzsanna – Mrázik Júlia – Sramó András: Romafóbia az egyetemi hallgatók körében. Gypsy Studies 5. Romológia a felsőoktatásban. Pécs, 2001. PTE. 58-61.

 

Géczi János: Reneszánsz növényillusztráció. In: Magyar botanikai kutatások az ezredfordulónTanulmányok Borhidi Attila 70. születésnapja tiszteletére. Pécs, 2002. Pécsi Tudományegyetem Növénytani Tanszék. 63-78.

 

Trópusok és hagyományok továbbélése. In: Tokaj a magyar irodalomban. Miskolc, 2002. Felsőmagyarország Kiadó. 20-33.

 

Utóhang az ÉKP élettudományi oktatásához. In: Huszár Ágnes szerk.: Értékközvetítő és képességfejlesztő program, Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program jubileumi konferencia-előadások. Pápa, 2002. Veszprémi Egyetem Tanárképző Kar Pedagógiai Kutatóintézete. 181-185.

 

Géczi János – Takács Viola: A biológia tesztek megoldásának struktúrája. In: Takács Viola: Baranya megyei tanulók tudásstruktúrája. Pécs, 2003. Iskolakultúra könyvek. 128-133.

 

Művelődés- és/vagy neveléstörténet. In: Monok István szerk.: A művelődéstörténet problémái. Budapest, 2003. MTA Művelődéstörténeti Bizottsága. 7-27.

 

Kitaibel Pál. Előszó az Icones kiadásához. Budapest, 2004. Pytheas. 1-8.

 

Miskolczi Gáspár Egy jeles vad-kert, avagy az oktalan állatoknak historiája. 1702. Amor librorum. Budapest, 2005. Kossuth Kiadó – Országos Széchényi Könyvtár 713. forráskiadás és előszó.

 

Reforméletmód – és szimbóluma: Nagy Sándor világképének és művészetpedagógiájának elemei. In: Németh András – Mikonya György – Skiera, E. szerk.: Életreform és reformpedagógia – nemzetközi törekvések magyar pedagógiai recepciója. Budapest, 2005. Gondolat. 136-163.

 

Irodalmi herbárium. Jelenkor, 2006, 4, 387-390.; In: Szilágyi Judit – Vajda Ágnes szerk.: Magyar irodalmi herbárium. Előszó. Budapest, 2006. General Press Kiadó. 7-14.

 

Fives könüv 1595, Amor Librorum. Budapest, 2006. Kossuth. Forráskiadás és előszó.

 

A római kertek és rózsáik. In: Kiss Éva szerk. Pedagógián innen és túl. Zsolnai József 70. születésnapjára. Pécs, PTE FEEK – Pápa, PE BTK ÉKP Központ. 2008. 895-909.

 

Nagy Sándor antropológiája. In: Garaczi Imre – Szilágyi István szerk. Társadalmak, nyelvek, civilizációk. Veszprém, Veszprémi Humán Tudományokért Alapítvány. 2008. 201-208.

 

Ikonológia – ikonográfia mint a történeti pedagógia segédtudománya. In: Pukánszky Béla szerk. A neveléstörténet-írás új útjai. Budapest, Gondolat. 2008. 180-193.

 

Honvágy a paradicsomba. In: Engem nem tudtak eloltani. Tisztelet Babits Mihály születésének 125. évfordulóján. Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd, 2009. 97 – 106.

 

Hungarian Educational Journals Between 1945 and 1956. In. Hopfner, J. – Németh A. – Szabolcs É: Kindheit – Schule – Erziehungswissenschaft in Mitteleuropa. 1948 – 2008. Peter Lang, Frankfurt am Main, 2009. 117 -124.

 

 

Lektorált magyar nyelvű folyóiratközlemények

 

A középkori organikus világkép változásai – néhány megjegyzés. In: Petőfi S. János – Békési Imre – Vass László szerk.: Szemiotika és szövegtan. 12. Szövegtani kutatás témák, eredmények, feladatok (II). Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis Series Linguistica et Aesthetica. JGyF Kiadó, Szeged, 1999, 181-252.

 

Egy szempont a biológia-tankönyvek szövegének és illusztrálásának vizsgálatához. Iskolakultúra, 1999. 5. 55-69.

 

A tudás forrása a kert. Magyar Pedagógia, 1999, 3, 2-19.

 

Az iszlám rózsái. Iskolakultúra, 2000, 6-7, 97-120.

 

Megjegyzések Arany János korai rózsajelkép-használatához. Irodalomtudományi Közlemények, 2000, 5-6, 784-790.

 

Géczi János – Huszár Zsuzsa – Sramó András – Mrázik Júlia: Romafóbia az egyetemi hallgatók körében. Gypsy Studies 5. Romológia a felsőoktatásban. PTE, Pécs, 2001, 58-61.

 

Géczi János – Huszár Zsuzsanna – Mrázik Júlia – Sramó András: A romákkal kapcsolatos beállítódás vizsgálata. Köznevelés, 200135, 7.

 

A tanulók biológiai tudásáról. Magyar Pedagógia, 2001, 461-484.

 

A természetről való gondolkodás pedagógia háttere – előadássorozatok és tanulmányutak tapasztalatai. Acta Peaedagogica, 20011, 18-23.

 

A neveléstudomány történeti dimenziói. Új Pedagógiai Szemle, 2002, 2, 70-79.

 

A kis herceg rózsája. Látó, 2002, 3, 49-60.

 

Az illusztráció formái. Iskolakultúra, 2002, 4, 40-55.

 

Középkori képversek felülírása. Magyar Műhely, 2002, 120, 14-26.

 

Géczi János– Huszár Zsuzsanna – Sramó András – Mrázik Julianna: A romákkal kapcsolatos beállítódás vizsgálata tanárjelöltek körében. Magyar Pedagógia, 2002, 1, 31-62.

 

Géczi János – Takács Viola: Biológiai tesztek megoldásának struktúrája. Acta Paedagogica, 2003, 7, 17-27.

 

A pedagógiai sajtó szerepvállalásai a hazai neveléstudományban. Iskolakultúra, 2003, 8, 53-60.

 

Az Oktatásmódszertani Tanszék munkatársainak bibliográfiája. Acta Paedagogica, 2003, 7, 34-39.

 

Huszár Zsuzsanna – Géczi János – Sramó András: Kisebbségi attitűdök szocio-demográfiai háttere. Iskolakultúra, 2003, 4, 40-50.

 

Mária kertje: a hortus conclusus. A Dunánál, 2003, 4, 40-47.

 

A rózsáról. Az édes illat. Rosa mystica. A Dunánál, 2003, 5, 48-55.

 

Világkép – emberkép – pedagogikum. Új Pedagógiai Szemle, 2004, 1, 69-75.

 

Moszlim világképek és pedagógiák. Iskolakultúra, 2004, 2, 85 -90.

 

Női szentek és a rózsa. Eső, 2004, tél, 96-108.

 

Rózsák és versek. Palócföld, 2004, 5, 566-580.

 

Shakespeare rózsái. Iskolakultúra, 2004, 6, 70-86.

 

Neveléstudomány – neveléstörténet – a neveléstörténet oktatása. Új Pedagógiai Szemle, 2004, 10. 3-9.

 

Az Iskolakultúráról. Iskolakultúra, 2005, 4, 22 -24.

 

A mediterráneum antik görögségének rózsatopikája. In: Petőfi S János – Békési Imre – Vass László szerk.: Szemiotikai szövegtan 16. 0. A szövegtani kutatás általános kérdései. 1. Szöveg és zene. 2. Mediális transzpozíciók. JGYF Kiadó, Szeged, 2005. 11–28.

 

A rómaiak rózsái – Venus. Életünk, 2005, 2, 84-91.

 

A római világ képeinek rózsája. (1-6. század) Iskolakultúra, 2005, 12, szeparátum 1-27.

 

Allah rózsái. Az Ezeregyéjszaka meséinek rózsáiról. Napút, 2005, 6, 11-19.

 

Reforméletmód – és szimbóluma: Nagy Sándor világképének és művészetpedagógiájának elemei. Magyar Pedagógia, 2005, 1, 19-38.; = Németh A. – Mikonya Gy. – Skiera, E. szerk.: Életreform és reformpedagógia – nemzetközi törekvések magyar pedagógiai recepciója. Budapest, 2005. Gondolat. 136-163.

 

A görög rózsa: Pülosz, homéroszi istenek, Aphrodité. A Dunánál, 2005, 3, 28-49.

 

Görög rózsák. A pederasztia rózsái – a deszakralizáció iránya. Kortárs, 2006, 3, 50-66.

 

A rózsa az antik görög hagyományban I. Mediterrán Világ, 2006, 75-130.

 

A rózsák és rózsajelképek az antik szerelmi regényekben. Életünk, 2006, 6, 23-38.

 

A kereszténység rózsái. Műhely, 2006, 3, 57-64.

 

A tudásátadás történeti formái és az iskola. Új Pedagógiai Szemle, 20069, 3-25.

 

A szovjet pedagógiai minta. Iskolakultúra, 2006, 9, 24-38.

 

A pedagógiai sajtó. 1956. Educatio, 2006, 3, 511-538.

 

Az 1956-os balatonfüredi pedagógus-konferencia elő- és utóélete a pedagógiai sajtóban. Magyar Pedagógia, 2005, 3, 241 – 262.

 

A szerzetesi kertek és medicina rózsái. Eruditio – Educatio, 2006, 4, 75 – 96.

 

A rómaiak rózsái. Filológiai Közlöny, 2006, 1-2, 160-189.

 

A szocialista gyermekfelfogás. A túlkorosok és a felnőttek oktatásának ikonográfiai megjelenítése. 1956–1964. Köznevelés. Magyar Pedagógia. 2006, 2, 147-168.

 

A tudásátadás formái a patrisztikában. Iskolakultúra, 2007, 5, 101 – 122.

 

A középkor rózsája: aszketizmus és naturizmus. Életünk. 2007, 6-7, 46 – 60.

 

Az iskola kultúrája: nevelés és tudomány I. Neveléstörténet. 2007, 1-2. 93 – 122,

 

Az iskola kultúrája: nevelés és tudomány II. Neveléstörténet. 2007, 3-4, 21 – 68.

 

Honvágy a Paradicsomba. Babits Mihály: Hatholdas rózsakert. Jelenkor. 2007, 9, 899-903.

 

Virágok csodajegye. Napút. 2007, 6, 33-44.

 

Shakespeare rózsaképei, Partitúra Irodalomtudományi Folyóirat, 2007, 2-3, 39-57. (Konstantin Filozófus Egyetem Középeurópai Tanulmányok Kara – Sambucus Irodalomtudományi Társaság, Nyitra, Szlovákia)

 

A magyar neveléstudományi sajtó a 19-20. század fordulóján. Magyar Pedagógia. 2007, 1, 57 – 66.

 

Ikonológia-ikonográfia mint a történeti pedagógia segédtudománya. Iskolakultúra. 2008, 1-2, 108 – 119. = In: Pukánszky Béla szerk. A neveléstörténet-írás új útjai. Budapest, Gondolat. 2008. 180-193.

 

A Kárpát-medence rózsatörténetének kezdetei. Műhely. 2008, 1, 56 – 60.

 

Virágos díszek. Eruditio – Educatio 3. 2008, 1, 67- 85.

 

Hal. Életünk, 2009, 11-12, 81-90.

 

A virágok virága, a rózsa a Posoni kertben. Korunk. 2010, 1, 15 -23.

 

A szocialista nevelésügy két képi hangsúlya. Iskolakultúra. 2010. 1. 79-91.

           

 

Magyarul, külföldön megjelent tanulmányok

 

A kis herceg rózsája. Látó, 2002, 3, 49-60.

 

A szerzetesi kertek és medicina rózsái. Eruditio – Educatio, 2006, 4, 75 – 96.

 

Shakespeare rózsaképei, Partitúra Irodalomtudományi Folyóirat, 2007, 2-3, 39-57. (Konstantin Filozófus Egyetem Középeurópai Tanulmányok Kara – Sambucus Irodalomtudományi Társaság, Nyitra, Szlovákia)

 

Virágos díszek. Eruditio – Educatio 3. 2008. 1. 67- 85.

 

A virágok virága, a rózsa a Posoni kertben. Korunk. 2010, 1, 15 -23.

 

Hal ikonográfiája. Létünk, 2010. 1.

 

 

Idegen nyelven megjelent tanulmányok

 

Géczi János – Balogh Magdolna – Molnár László – Takács Viola: Kísérlet különböző képi redundanciájú oktatófilmekkel. Pedagógiai Technológia. I. 23-32.. Pedagógiai Technológia. OOK – National Centre for Educational Technology. Veszprém. 1980-1981. Különszám. 54–65. In: Experiment with instructional of different picture redundance. Educational Technology. OOK, Veszprém. 1980-1981, 54 – 61.

 

On the Biology Knowledge of Student. Acta Paedagogica, 2003, 7. 2-12.

 

Hungarian pupils’ performance on a biology test and their IQ-s. Acta Paedagogica, 2004, 1-2, 2-14.

 

Lifestyle reform – and symbol. Pre-Raphaelism – Tolstoyism – gnosticism – vegetarianism: Elements of the worldview of Sándor Nagy. In: Skiera, E. – Németh A. – Mikonya Gy. szerk.: Reformpädagogik und Lebensreform in Mitteleuropa – Ursprünge, Ausprägung und Richtungen, länderspezifische Entwicklungstendenzen., Budapest, 2006. Gondolat Kiadó. 316-342.

 

The Rose in Ancient Greek Culture. Practice and Theory in Systems of Education, 2006, 1, 1-83. http://www.eduscience.hu

 

Géczi János – Tegyey Gabriella: Un péripatétitien du XX siècle: les roses de Jorge Luis Borges. L’idée de nature dans les littératures romanes. (kiadásra elfogadva) Université de Sofia Saint Clément d’Ohrid.

 

The Rose in Ancient Greek Culture. Practice and Theory in Systems of Education, 1-83. www.eduscience.hu. 2006.

 

Minimalism, process, picture. in: Keserü K. szerk.: Direct Pictures. Ernst Múzeum, Budapest, 2007. 52-55.

 

Die Schule in Gödöllő und Sándor Nagy. Die Lebensreform-Bewegung. Az Osztrák-Magyar Monarchia oktatásügye térben és időben. 1. Nemzetközi Neveléstörténeti Konferencia. Fürstenfeld, Ausztria. 2006. október 6-7. (közlésre leadva)

 

The Roman rose. An anthropological approach. Iskolakultura Online 2, 2008, 1-66. http://www.iskolakultura.hu

 

Géczi János – Tegyey Gabriella: Entre épines et fleurs: l’idée de la nature dans l’oeuvre de Ferenc Kazinczy. Farkas M. szerk.: Une nation vivant dans sa langue. Université Marc Bloch. Strasbourg, 2008. 31 – 40.

 

Géczi János: СИВЕРИЙЕВ ПАРОШАК. Нaш TPAҐ 2008. 1-4. 288 -292.

 

Géczi János: Portret z ruinami domostwa Kracsunów w tle. Literatura na swiercie. 5-6/2009. (454-455). 138- 148.

 

Hungarian Educational Journals Between 1945 and 1956. In. Hopfner, J. – Németh A. – Szabolcs É: Kindheit – Schule – Erziehungswissenschaft in Mitteleuropa. 1948 – 2008. Peter Lang, Frankfurt am Main, 2009. 117 -124.

 

Janoą Geci /János Géczi/: O ruľama s kraja hriąćanskog srednjeg veka. Polja, 2010. 1. (közlés alatt, 1,5 ív)

 

 

 

Szakmai, tudományos előadások

 

A tudás forrása a természet. III. Reformkori művelődéstörténeti szeminárium és konferencia. Badacsony, 2001. június 8-9.

Biology – the pupils’ level of knowledge. European Association for Research on Learning and Instruction. 9th European Conference. Switzerland, Freiburg. 2001. augusztus 28.- szeptember 1.

 

Géczi János – Huszár Zsuzsanna – Mrázik Júlia – Sramó András – Bohár András: Romológia a felsőoktatásban és kutatásban. PTE, Pécs, 2001. február 14-16.

 

Géczi János – Huszár Zsuzsanna – Mrázik Júlia – Sramó András: A romákkal kapcsolatos beállítódás vizsgálata pécsi tanár szakos egyetemi hallgatók körében. Romák a 21. század Magyarországán. Budapest. 2001. március 24-25. Ars Longa.

 

Géczi János – Huszár Zsuzsa – Sramó András – Mrázik Júlia – Bohár András: A pécsi egyetemi hallgatók romaképéről. III. Nyelvvizsgáztatási és Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. Dunaújváros, 2001. április 17-18.

 

Géczi János – Huzsár Zsuzsanna – Mrázik Júlia – Sramó András: Hallgatók roma-képének és beállítódásának vizsgálata a Pécsi Egyetemen. In: I. Országos Neveléstudományi Konferencia. 2001. október 25-27.

A neveléstudomány művelődéstörténeti közegbe ágyazása. I. Országos Neveléstudományi Konferencia. 2001. október 25-27.

 

Bevezetés az európai gondolkodás történetébe. UNESCO Virtuális Akadémia – Tanárképző Portál. Budapest. 2002. március 1-2. ELTE TTK.

 

Géczi János – Huszár Zsuzsa – Mrázik Júlia: Deklarált roma nyelvelsajátítási hajlandóság mértéke egy tanszéki kutatás tükrében. MANYE Konferencia. 2002. március 27-29. Szeged.

 

A természetismeret/biológia tantárgycsoport fejlesztése. Értékközvetítő és képességfejlesztő program, Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program Jubileumi Konferencia. Veszprémi Egyetem Tanárképző Kar Pedagógiai Kutatóintézet, ÉKP Országos Központ. Veszprém-Pápa. 2002. május 25-26.

 

Géczi János – Huszár Zsuzsa – Sramó András: Tanárjelöltek romákról való gondolkodásmódját befolyásoló tényezők egy tanszéki kutatás tükrében. II. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest. 2002. október 24-26.

 

A tanárképzés szereplői és tényezői c. szimpózium opponálása. II. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2002. október 25.

 

Élettudományi ismeretek a történeti világképekben és a pedagogikumban jelentkező hatása (poszter). II. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2002. október 24.

 

Művelődéstörténeti távoktatási anyag kísérleti kipróbálása. Távoktatás szimpózium. II. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest, 2002. október 24.

 

A bor- és szőlőtrópusok eredete a XX. század magyar irodalmában. Irodalomtanárok Konferenciája. 2002. október 15. Budapest.

 

A pedagógiai sajtó szerepvállalásai a hazai neveléstudományban. Pedagógiai értékelés 2003. konferencia, Szeged. 2003. február 14-15.

 

Hungarian Pupils’ Performance on a Biology Test and their IQ-s. 10th European Conference for Research on Learning and Instruction. Biennial Conference. Padova. 2003. august 26-30. poster

 

RózsaképversekMegjegyzések a Kárpát-medence 17. századi képverseihez. Habilitációs előadás. Pécsi Tudományegyetem MK. 2003. szeptember 24.

 

A neveléstudomány történeti dimenziói. MTA VEAB. 2003. szeptember 27.

 

Moszlim emberképek és pedagógiák. III. Országos Neveléstudományi Konferencia. Az európai tanulási tér és a magyar neveléstudomány. MTA Pedagógiai Bizottság, Budapest. 2003. október 9.

 

A pedagógiai szakmai újságírás módszertani kérdései. Budapest. Professzorok háza. Vitaindító előadás. Kerekasztal-beszélgetés. 2003. október 16.

 

Egy szimbólum intézményes és intézményen kívüli átörökítése. Megjegyzések a Kárpát-medence rózsaképverseihez. MTA Neveléstudományi Bizottság Neveléstörténeti Albizottság felolvasó ülése. Budapest. 2003. december 3.

 

Géczi János- Huszár Zsuzsanna – Sramó András: Kisebbségi attitűdök szociodemográfiai háttere tanár szakos hallgatóknál. Pedagógiai értékelés 2004. Szeged. 2004. február 19-21.

 

Életmódreform – és szimbóluma. Preraffaelizmus-tolsztojizmus-gnoszticizmus-vegetarianizmus. Nagy Sándor világképének elemei. Reformpedagógia és életreform Közép-Európában. Forrásai, főbb irányzatai, nemzeti fejlődési modelljei. Nemzetközi tudományos szimpózium, Eger. 2004. október 4-7.

 

A magyar neveléstudományi szaksajtó és az oktatás. Dunaszerdahely (Szlovákia). Katedra Alapítvány és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Katedra Nap. 2004. október 16.

 

Géczi János – Huszár Zsuzsanna – Sramó András: Kisebbségi attitűdök nyelvi komponensei. IV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2004. október 20-22.

 

A folyóiratok szerepe a tudás közvetítésében. IV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2004. október 20-22.

 

A pedagógiai lapok. Az Iskolakultúra. Esterházy Károly Főiskola. Eger, 2004. november 12.

 

Nevelés- és/vagy művelődéstörtének a tanárképzésben. Tanárképzés és közoktatás. Tanárképzők Szövetsége Konferenciája. 2004. december 10-11. Budapest

 

A neveléstörténet és művelődéstörténet oktatásának lehetőségei a felsőoktatásban. MTA Neveléstörténeti Albizottság, Nevelésszociológiai Albizottság és a Művelődéstörténeti Bizottság vitaülése. Országos Széchényi Könyvtár, Budapest. 2005. április 1.

 

Géczi János – Huszár Zsuzsanna – Sramó András – Takács Viola: Kisebbségpedagógiai képzési igények (egy kutatás tükrében). Pedagógiai értékelés 2005. Szeged. 2005. április 8-9.

 

A neveléstudományi folyóiratok szerepe. Pedagógiai értékelés 2005. Szeged. 2005. április 8-9.

Paul Kitaibel’s Descriptiones et icones plantarum rariorum Hungariae (1802-1812) 2004 – and the electronic age. XVII. International Botanical Congress. Vienna, 17-23. Juny, 2005.

Teacher trainees’ prejudices against gypsies. 11th Biennial Conference EARLI. Nicosia, Cyprus. August 23-27, 2005.

 

Rózsa-toposzok a nem intézményes tudásátadásban. MTA Pedagógia Bizottság Neveléstörténeti Albizottság – ELTE PPK Neveléstudományi Intézet. ELTE PPK, Budapest. 2005. szeptember 15.

 

Neveléstörténet és ikonológia. MTA Pedagógia Bizottság Neveléstörténeti Albizottság – OTE BTK Nevelés- és Művelődéstörténeti Tanszék, Pécs. 2005. december 2-3.

 

A rózsa-szimbolika alakulatai az életmód-reform hazai képzőművészeinél. (Gulácsy Lajostól Nagy Sándorig) Ornamentika és modernizmus konferencia. Ernst Múzeum, Budapest. 2006. január 24-25.

 

Az életmódreform hazai képviselője: Nagy Sándor. Az író, a képzőművész – és egy szimbóluma. A Dunántúl mint régió: nyelv- és irodalomtudományi kutatások. A Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottságának Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottsága és a Pécsi Területi Bizottság Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottsága, Veszprém. 2006. május 11.

 

Egyetemi hallgatók intézményes oktatási karrierjének családi dokumentumai. „Egyetemi hallgatók a 19-21. században” c. konferencia. Oktatás és Társadalom Doktori Iskola, az Európai Szociológiai Társaság oktatásszociológiai hálózata és a Magyar Szociológiai Társaság Oktatásszociológiai Szakosztálya, Pécs, Pécsi Tudományegyetem BTK, 2006. május 23.

 

Géczi János – Tegyey Gabriella: Un péripatétitien du XX siècle : les roses de Jorge Luis Borges. L’idée de nature dans les littératures romanes. Université de Sofia Saint Clément d’Ohrid, Sofia, Bulgaria. 2006. szept. 29.-október 1.

 

Die Schule in Gödöllő und Sándor Nagy. Die Lebensreform-Bewegung. Az Osztrák-Magyar Monarchia oktatásügye térben és időben. 1. Nemzetközi Neveléstörténeti Konferencia. Fürstenfeld, Ausztria. 2006. október 6-7.

 

A túlkorosok és a felnőttek oktatásának ikonográfiai megjelenítése az 1956 utáni magyar pedagógiai sajtóban. V. Országos Neveléstudományi Konferencia. MTA Pedagógiai Bizottság, Budapest. 2006. 10. 26-28.

 

A virágok virága a Posoni kertben. Lippay János-konferencia. MTA Agrártörténeti és Faluszociológiai Bizottság, MTA Kertészeti Bizottság, Magyar Mezőgazdasági Múzeum, BCE Kertművészeti Tanszék, Károli Gáspár Református Egyetem Gazdaság- és Művelődéstörténeti Tanszék. 2006. november 1.

 

Babits: Hatholdas rózsakert. Genese et épanouissement de la modernité hongroise. Marc Bloch Egyetem, Strasbourg. 2007. március 28.

 

A ’60-as évek tanárképe. Ikonológiai megközelítés. Pedagógusképzés a 19-20. században – európai kitekintés. Nemzetközi neveléstörténeti konferencia. PTE Illyés Gyula Főiskolai Kar, Szekszárd. 2007. június 1-2.

 

A középkori gondolkodás alakzatai. Konstantin Egyetem, Közép-európai Tanulmányok Kara. Nyitra, Szlovákia. 2007. szeptember 25-28.

 

Az ikonológia/ikonográfia mint a történeti pedagógia segédtudománya. II. Nemzetközi tudományos szimpózium II. Eger. 2007. október 5-6.

 

„Egészélet-sziget.” Nagy Sándor (Gödöllői Művésztelep) művészetpedagógiai írásai. II. Nemzetközi Neveléstörténeti Konferencia. Fürstenfeld, Ausztria. 2007. október 12-13.

 

Nagy Sándor antropológiája és annak jelképei. VII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Budapest. 2007. október 25 – 27.

 

Nagy Sándor antropológiája. „Társadalmak, nyelvek, civilizációk.” Pannon Egyetem BTK, Veszprém. 2007. november 23-24. (kiadás alatt)

 

Az egészséges és a beteg gyermek ikonográfiai megjelenítése 1950 – 2000 között a magyar neveléstudományi szaksajtóban. MTA Művelődéstörténeti Bizottsága Élettudománytörténeti Munkabizottság. Az egészségtan-oktatás története és jelentősége. Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár. Budapest. 2007. november 29.

 

Nagy Sándor művészetpedagógiai írásai. „Történeti antropológia és nevelés – kultúrák találkozása.” MTA Neveléstudományi Munkabizottság Neveléstörténeti Albizottság. Veszprém, 2007. november 30 – december 1.

 

A Kitaibel-könyvek világa. MTA Veszprémi Akadémiai Bizottság Biológiai Szakbizottsága, Keszthelyi Helikon Kastélymúzeum, Pannon Egyetem keszthelyi Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kara. Linné és Kitaibel Emlékév. 2007. december 14. Veszprém, MTA székház

 

Entre épines et fleurs: l’idée de la nature dans l’oeuvre de Ferenc Kazinczy. (Tegyey Gabriellával közösen) Une nation vivant dans sa langue. Université Marc Bloch. Strasbourg, 2008. március 12-13.

 

A tudás forrása a kert. Virágos reneszánsz. Műemlékek Nemzeti Gondnoksága, Ozora, 2008. szeptember 5.

 

Hungarian educational journals between 1945 and 1956. Neveléstudomány – iskola – gyermekkor Közép-Európában (1948-2008). Nemzetközi Szimpózium. 2008. október 2-4. Egri Hittudományi Főiskola

 

Megjegyzések a nem intézményes tudásátadás történeti mozzanataihoz. Informális tanulás – tudományos konferencia. 2008. november 6. Wesley János Lelkészképző Főiskola, Budapest.

 

A térszimbolizáció egyes alakzatairól. Tér és idő – történeti pedagógiai értelmezési lehetőségek. MTA Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti Albizottság, az MTA Veszprémi Területi Bizottság Neveléstudományi Szakbizottság Neveléstörténeti Munkabizottsága és a Pannon Egyetem Bölcsészettudományi Kar Etika és Antropológia Tanszéke, valamint a Kodolányi János Főiskola, MTA Veszprémi Területi Bizottság, 2008. december 12-13. Veszprém.

 

A szimbolikus gondolkodás. Európai történeti megközelítés. Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium. Novi Sad, Szerbia. 2009. február 9.

 

János Géczi – Gabriella Tegyey: Les années parisiennes de János Batsányi : le Mercure étranger. Strasbourg, Marc Bloch Egyetem Unicité et diversité de la langue hongroise konferenciája, 2009. március 25-26.

 

A térszimbolizáció megjelenítése a hazai szaksajtóban. 1960-as évek. VI. Kiss Árpád Emlékkonferencia. Debrecen 2009. szeptember 18-19.

 

Hal a művészetekben. Hévízi Irodalmi Napok 2009. 2009. október 9-11.

 

Géczi János – Darvai Tibor: A gyermek megjelenítés a pszichológiai és pedagógiai szaksajtóban az 1960-1980-as években. Antropológiai megközelítésekAz eltűnő gyermekkor nyomában. A Magyar Pszichológusok Egyesülete tudományos konferenciája az UNICEF magyar bizottságának támogatásával Közreműködő: Neveléstudományi Egyesület. Budapest, 2009. november 21. Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

 

Géczi János – Darvai Tibor: Gyermekkép a pszichológiai és pedagógiai szaksajtóban

az 1960-1980-as években. poszter IX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pannon Egyetem, Veszprém, 2009. november 19-21.

 

A szocialista nevelésügy képi hangsúlyai az 1950-es, 60-as, 70-es és 80-as évek magyar pedagógiai szaksajtójában. IX. Országos Neveléstudományi Konferencia, Pannon Egyetem, Veszprém, 2009. november 19-21.

 

The (cultural) evolution of cultivated roses – A case study. The Culture of Evolution & The Evolution of Cultures. MTA VEAB – Pannon Egyetem – Selye János Egyetem – Nemzetközi Clusius-kutató Társaság. Keszthely, 2009. november 23-24.

 

Géczi János – Darvai Tibor: A Tanító c. folyóirat képeinek ikonográfiai feltárása. III. Miskolci Taní-tani Konferencia. Miskolc, 2010. január 29-30.

 

Bírálat, recenzió, népszerűsítő cikkek

 

 

Filmszemle után. Iskolakultúra. 2000, 3, 97-100.

Amit nem tudunk: a kert. Épített természet. Magyar Építőművészet, 2004, 4, 44-46.

Múltbalátó. Trogmayer Ottó: Régészetünk nagy pillanatai. Helikon Kiadó, Budapest. Szépirodalmi Figyelő. 2005, 5, 107-108.

Horvát irodalmi antológia. Szépirodalmi Figyelő, 2006, 1, 122-124.

Minimalizmus, process, kép. Kortárs, 2006, 2, 105-106.

Irodalmi herbárium. Jelenkor, 2006, 4. 387-390. = In: Szilágyi Judit – Vajda Ágnes szerk.: Magyar irodalmi herbárium. Előszó. Budapest, 2006. General Press Kiadó 7-14.

Beythe András: Fives könüv. recenzió. Szépirodalmi Figyelő, 2006, 3, 107-108.

A magyar szocialista pedagógia kialakulása és első évtizedei. (Szabolcs Éva szerk.: Pedagógia és politika a XX. század második felében Magyarországon. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 2006, 181.) Magyar Tudomány, 2006, 3, 10.

Kisszánthói Pete Ferenc: Természethistória és mesterségtudomány… Szépirodalmi Figyelő, 2008, 2, 90-92.

A Mediciek fénykora. Élet és művészet a reneszánsz Firenzében. Kiállítás a Szépművészeti Múzeumban, Budapest, 2008. január 24 – május 18. Katalógus. Szerk.: Monica Bietti – Annamaria Giusti – Tátrai Vilmos. Bp. 2008. .Magyar Könyvszemle, 2008, 3, 354-355.

Időegybeesések. Várnagy Ildikó kiállítása. Iskolakultúra. 2009, 1-2, 98-101.

 

Elektronikus formában megjelent cikk, elérhető könyv

 

 

Géczi János – Stirling János – Tüske László: Bevezetés az európai gondolkodás történetébe. Előadások. www.iskolakultura.hu, illetve www.pte.tki.hu, Pannon Egyetem, Pécs, 2001.

 

A tudásátadás történeti formái és az iskola. In: Forray K. – Bárdos I. – Kéri K.: HEFOP tankönyv. www.pte.tki.hu. 2006.

 

The Rose in Ancient Greek Culture. Practice and Theory in Systems of Education, 1-83. www.eduscience.hu. 2006.

 

Géczi János – Stirling János – Tüske László: Bevezetés az európai művelődéstörténetbe. Előadások. Budapest. ETan. 2007. (25 ív)

 

The Roman rose. An anthropological approach. Iskolakultura Online 2, 2008, 1-66. http:// www.iskolakultura.hu

 

Leave a Reply

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük